ADRASAN KOYLARI – PIRASALI ADA ISTIKAMETI

Adrasan Koyları – Pırasalı Ada istikameti :

Adrasan koylarını anlatmak için iki güzergah belirlemek gerekir. Adrasan Koyunun sol tarafında Pırasalı Ada, sağ tarafında Sulu Ada istikametidir.

Adrasan Koyları – Pırasalı Ada İstikameti

ADRASAN KOYLARI - PIRASALI ADA ISTIKAMETI

1) Pırasalı Ada İstikametindeki Koylar

Kargıcak Koyu

ADRASAN KOYLARI - PIRASALI ADA ISTIKAMETI

ADRASAN KOYLARI - Kargıcak (2)  ADRASAN KOYLARI - Kargıcak (1)  ADRASAN KOYLARI - Kargıcak

Adrasan Sahilinden, deniz yoluyla 300 m ileride, ufak bir koydur. Dere üzerinde, arabaların geçmesi için yapılmış köprüden geçerek ormana giden dağ yoluna saparak, karadan da Kargıcak Koyuna ulaşmak mümkündür. Orman yolundan Kargıcak Koyuna sapıldığında yol kumsalın üst kısmında biter. Sahile kadar inmez.

Kargıcak kumsalı, genel anlamda kumdur. Ağaçlar sahile kadar iner. Çevresi tam anlamıyla korunaklı olduğu için, fırtınalar dışında, kolay kolay dalga almaz. Bu sebeple, mavi tur teknelerinin akşamları konaklama yerlerinden biridir. Yaz aylarında, Adrasan Sahilinin bu kesiminde konaklayan mavi tur teknelerinden, müzik ve eğlence sesleri gelir.

Yaz aylarında, çadır kampı yapmak isteyip, yerleşim yerinden uzak olmak istemeyenler için, uygun konaklama yerlerindendir.

Kapıarası Koyu

 

ADRASAN KOYLARI - Kapıarası Koyu  ADRASAN KOYLARI - Kapıarası (2)  ADRASAN KOYLARI - Kapıarası (1)

Adrasan Sahilinden, deniz yoluyla 1,5 km uzaktadır. Koyun bir kısmı, çöküntü kayalardan, bir kısmı küçük bir kumsaldan oluşmaktadır. Kapıarası, orman yolundan, sadece bilenlerin inebileceği, çok zorlu bir patika yolu vardır. Ufak çaplı kaya tırmanışı yapılan yerleri vardır. Patika yol kumsal kısmına iner. Çöküntü kayaların olduğu zemin, dik bir eğimle denize ulaşır.

Çöküntü kayaların olduğu yerde, bazı zamanlar balık avı yapmaya çalışan insanlar görebilirsiniz. Bu bölümde ağaçlar denize kadar ulaşmaktadır. Bu koyda, Kargıcak koyu kadar olmasa da, dalgalara karşı korunaklı bir koydur.

Kumsal kısmı, denize girmek ve kafa dinlemek için çok güzel bir yerdir. Kapıarası Koyundaki bu kumsal benim, Adrasan’daki favori yerlerimdendir.

Ayıderesi Koyu

ADRASAN KOYLARI - Ayıderesi

Adrasan Koyundan, deniz yoluyla 3 km uzaktadır. Karadan yolu yoktur. Denize çok dik inen, kumsalı olmayan, ufak bir koydur.

Akseki Koyu

ADRASAN KOYLARI - Akseki Koyu  ADRASAN KOYLARI - Akseki Koyu (1)  ADRASAN KOYLARI - Akseki Koyu (4)

Adrasan Koyundan uzaklığı, deniz yoluyla 4 km dir. Karadan orman yolunu takip ederek, Tuzla Koyuna ayrılan yoldan inildiğinde, denize yaklaşılan kısımda, Tuzla yolundan ayrılan ufak bir patika yolla ulaşılır. Bu yol yürüyerek 1,5 – 2 saat kadar sürer.

ADRASAN KOYLARI - PIRASALI ADA ISTIKAMETI

Adrasan Koyu içindeki en büyük koydur. Çok şirin, küçük bir kumsalı vardır. Korunaklı bir koy olduğu için, bu koyda da kızılçam ağaçları, denize kadar inmektedir. Akseki ismini, koyun girişindeki, beyaz renkli, bıçakla kesilmiş gibi, dik yamaçlı kayalardan almaktadır. Kayaların yüksekliği, yer yer 70 m civarıdır. Denizden bakıldığında, koyun sol tarafı yüksek kayalıklarla çevriliyken  sol tarafı daha alçak kayalarla çevrelidir. Koyun yükseltilerinin üstünden, denize kadar uzanan bütün çevresi kızılçam ağaçlarıyla kaplıdır. Bazı yerlerde, kayalar üzerindeki ağaçlarla koparak denize düşmelerine rağmen, deniz seviyesinin üstünde kalan yerlerdeki ağaçlar, hiçbir şey olmamış gibi, yaşamlarını sürdürmektedir. Bu durumu Adrasan koylarının bir çoğunda görmek mümkündür.

Akseki Koyunun kumsalı, büyük bir kaya blokuyla ikiye ayrılmaktadır. Genellikle insanlar, kumsalın sağda kalan kısmını daha fazla kullanmaktadır. Bu koyda deniz zemini, kumdur.

ADRASAN KOYLARI - Akseki Koyu (5)

Adrasan Koyları – Pırasalı Ada İstikameti

Poyraz (Kuzey doğu) rüzgarı sert estiğinde, çevrede seyir halinde olan mavi tur tekneleri, özel tekne ve Adrasan’dan hareket eden günlük tur tekneleri, havanın yumuşamasını burada beklerken teknede bulunanlar, keyifle Akseki koyunun sakin denizinin tadını çıkarırlar. İnsanlar keyifle eğlenip, denize girerken, zaman hızla akar, rüzgar yön değiştirir, hava sakinleşir, Akseki koyunda konuk olan tekneler, demir alarak yollarına devam ederler.

Tuzla Adaları ve Koyu

ADRASAN KOYLARI - Tuzla Koyu (2)

Adrasan Koyları – Pırasalı Ada İstikameti

Adrasan’dan uzaklığı, deniz yoluyla 6 km dir. Karadan, orman yolu ile ulaşılır. Koya kadar, araba ile inmek mümkündür. Bir çok Adrasanlının balık avlamak için, araba ve motosiklet ile gittiği bir koydur. Balık avı için en fazla ziyaret alan koydur.

ADRASAN KOYLARI - PIRASALI ADA ISTIKAMETI

Bu koyda iki tane adacık vardır. Eskilerde Adrasan halkı, bu adacıklardan tuz toplamaya geldiği için bu adacıklara Tuzla Adaları denmiştir.

Denize girmek için ufakta olsa bir kumsalı yoktur. Bütün etrafı kayalıklarla çevrelidir. Bu koyda da ağaçlar denize kadar inmiştir. Bu bölge ve ormanın üst kısmında kızılçam ağaçları çok gelişmiştir. Bazı ağaçların boyları 40 m yi geçmektedir.

Gemliyik Koyu:

ADRASAN KOYLARI - PIRASALI ADA ISTIKAMETI

ADRASAN KOYLARI - Gemliyik Koyu (1)

Adrasan Koyları – Pırasalı Ada İstikameti

Adrasan’dan uzaklığı, deniz yoluyla 6,5 km dir. Karadan, orman yolu takip edildiğinde, Tuzla Koyu ayrımını geçtikten sonra bir patika yolla ulaşılır. Çok kullanılmadığı için zor bir yoldur. Zor bir alternatif da, Tuzla koyuna indikten sonra, yürüyerek ulaşmayı denemektir. En kolay yol, bütün Adrasan koylarında olduğu gibi, deniz yoluyla ulaşımdır.

Gemliyik Koyu geniş bir koydur. Ufak bir kumsalı vardır. Kumsal, taşlı kumlu bir yapıya sahiptir. Koyun büyük kısmı, çok girintili çıkıntılı, büyük kayalarla kaplı bir kapıya sahiptir. Balık avcılarının hemen dikkatini çeken bir yapısı vardır.

Gemliyik, fırtına ve dalgalara açık bir koy olduğundan ağaçlar, deniz seviyesinden nispeten daha yukarılardan başlar. Ağaçların denize sokulduğu bazı yerlerde, bodur ağaçlar vardır.

Gemliyik koyundan Pırasalı adaya doğru giden 1,5 km bölgede kara, dik duvarlar yaparak denizle birleşmektedir. Bu dik duvarların olduğu yerlerde, denizin derinliklerine doğru uzanan üç tane mağara yan yana bulunmaktadır. Bu bölge, antik batık sahası içinde bulunması sebebi ile, dalışa yasak saha içinde olduğundan, dalış turizmi açısından değerlendirilemeyen çok değerli bir bölgedir.

Yarasa Mağarası Koyu

ADRASAN KOYLARI - PIRASALI ADA ISTIKAMETI

ADRASAN KOYLARI - Yarasa Mağarası (1)

Adrasan’dan uzaklığı, deniz yoluyla 7,5 km dir. Bu koya karadan ulaşım imkanı yoktur. Sadece denizden ulaşılabilen bir koydur. Bu koy, dalışa yasak bölgenin bittiği yerde başlar. Çok güzel bir dalış bölgesidir. Dalış teknesi koya girdiğinde, daha önceden denize bıraktıkları tonoz’a demirlerler. Tüplü dalış yapacak dalgıçlar önce, 30 m kadar dalışlarını yapıp geri dönüşe geçtiklerinde, 13 m derinliğe gelince Yarasa Mağarasının girişine ulaşırlar. Bu girişten girdikten sonra, fenerlerini yakarak büyük bir galeri geçerler. Bu galeride su yüzü yaparak, Yarasa Mağarasına ulaşırlar. Tavanda asılı vaziyette duran yarasaları görmek mümkündür. Yarasa Mağarasının çıkışı biraz ilerde, yüzeyden dar bir geçitten yapılmaktadır.

PIRASALI ADA

ADRASAN KOYLARI - Pırasalı Ada (1)

Adrasan Koyları – Pırasalı Ada İstikameti

Adrasan’dan uzaklığı, deniz yoluyla 8 km dir. Üzerinde doğal, yabani pırasa yetiştiği için bu adaya Pırasalı Ada denmektedir. Ada çevresinde derinlikler çok artmaya başlar. Pırasalı Adanın doğu kısmı duvar olarak aşağı inerek 60 m derinliğe ulaşmaktadır. 60 m derinliğe inen duvar üzerinde 18 m ve 60 m de mağaralar bulunmaktadır. Bu bölge çoğu zaman büyük Akya sürülerinin ziyaretine uğramaktadır. Dalıçlar bu bölgede, pek çok büyük Akya’ların video ve fotoğraflarını çekme mutluluğuna erişmişlerdir. Balık açısından zengin bir yerdir. Scuba bölgesidir.

Çoban Limanı Koyu

ADRASAN KOYLARI - PIRASALI ADA ISTIKAMETI

ADRASAN KOYLARI - Çoban Limanı (2)

Adrasan’dan uzaklığı, deniz yoluyla 9 km dir. Bu koya karadan ulaşım, eski yayla yolunu takip ederek patika yollarla ulaşılabilir. Karadan ulaşımı zordur. Etrafında genellikle keçiler dolaşır. Eski zamanlarda keçi çobanlarının, uğrak yeridir. Kumsalı yoktur.

Pırasalı Adadan, Olimpos yönüne dönüldüğünde, 1 km ileridedir. Büyük bir koydur. Tam anlamıyla liman özelliğini taşıyan ufak bir girintisi vardır. Çoban Limanı koyunda da ağaçla denize kadar inmektedir. Bu bölgede ağaçlar çok sıktır ve yüksek yamaçlara kadar ağaçlar etrafı kaplamış, çok güzel bir görüntü sergilemektedir. Koya ilk girildiğinde, koyun güzel kıvrım ve girintilerine mi, orman ve ağaç yapısına mı bakacağını insan şaşırır. Her görenin ağzından, gayri ihtiyari olarak “çok güzel bir koymuş” sözleri dökülür.

Aktaş Yalısı

ADRASAN KOYLARI - PIRASALI ADA ISTIKAMETI

ADRASAN KOYLARI - Aktaş Koyu(1)

Adrasan’dan uzaklığı, deniz yoluyla 11 km dir. Beyaz yüksek kayalıklarıyla, yalı görünümü sergileyen, ufak bir koydur. Denizin ağaçlarla buluştuğu koylardandır. Ufak bir kumsalı vardır. Bu koyun içi, dipten deniz seviyesine kadar yükselen, büyük taşlarla doludur.

Sazak Koyu

ADRASAN KOYLARI - Sazak Koyu (2)  ADRASAN KOYLARI - Sazak Koyu (1) ADRASAN KOYLARI - Sazak Koyu

Adrasan’dan uzaklığı, deniz yoluyla 13 km dir. Karadan, Adrasan’a uzaklığı 10 km olan, toprak bir yolu vardır. 10 km orman yolu, Adrasan Koyunun, en güzel görüntüleri eşliğinde geçilir. Koyun içine, yüksek ağaçların arasından geçen, toprak yolu izleyerek ulaşılır.

Adrasan’ın el değmemiş, en güzel koylarından biridir. Girintisi en fazla olan, büyük bir koydur. Çevresi yüksek dağlarla çevrelidir. Koyun tamamı ormanlık bir araziye sahiptir. Ağaçlar, kumsalı işgal etmek istercesine, denize ulaşmaya çalışır.

Koyun sol tarafında, soğuk kaynak suyunun denize karıştığı, ufacık bir kumsal vardır. Sıcak yaz günlerinde, insanlar serinlemek için bu kumsala uğramadan geçemezler. Öğle saatlerinde, tek gölge yer burasıdır. Balık avı turumuzu bu bölgede yapıyorsak, mutlaka bu ufak kumsalda, öğle molası veririz.

Koyun içinde, iki ayrı firma tarafından, değişik zamanlarda balık çiftliği olarak işletilmiş bir koy daha vardır. Şimdilerde balık çiftliğinden, ufak bir kulübe dışında, bir şey kalmamıştır. Bu koyda, Sazak Koyunun genel yapısından farklı, değişik bir görüntüsü vardır. Bu koy Ceneviz Koyunun komşusu konumundadır.

Ceneviz Koyu

ADRASAN KOYLARI - PIRASALI ADA ISTIKAMETI

Adrasan’dan uzaklığı, deniz yoluyla 16 km dir. Karadan ulaşımı yoktur. Sadece deniz yoluyla ulaşılmaktadır. Ceneviz Koyu, milli park olarak koruma altındadır. Ceneviz koyuna sadece günübirlik gidilebilmektedir. Konaklamaya izin yoktur.

Ceneviz Koyu, bir çok Adrasan Koyununda olduğu gibi, tarihte korsanların uğrak yerleri olmuştur.

Ceneviz Koyunun diğer ismi; Porto Ceneviz’dir. Ceneviz Koyunu girişinde ufak adacıklar vardır. Bu adacıkların etrafından geçerek koya girilir. Ceneviz Koyunda da ağaçlar denizle kavuşma sevdasındadır. Ağaç ve denizin buluşmaya çalıştığı bütün kıyı kesimleri, nerede olursa olsun, insanı büyülemektedir.

Ceneviz koyunda karaya çıkılacak olursa, kendini bu koya adamış Şefik abiyle karşılaşırsınız. Onun ufak kulübesine uğrayarak çay içip, sohbet etmek, Ceneviz koyundan güzel anılarla ayrılmanıza katkıda bulunacaktır.

Ceneviz koyundan 2 – 3 km ileri devam ederseniz Olimpos Antik Kentine ulaşırsınız. Ceneviz koyu, Adrasan Koylarının Pırasalı ada istikametindeki son noktasıdır.

Adrasan Koyları – Pırasalı Ada İstikameti

ADRASAN CEVRESINDEKI ADALAR

Sulu Adanın Gizemli Yerlerinin Videosu: https://youtu.be/QpDVtGZmqXs

Adrasan Koyları – Pırasalı Ada İstikameti

Menderes Yahşi hakkında

Menderes Yahşi: (Rehber ve dalış eğitmeni) 8 Mayıs 1962 senesinde İstanbul doğdu. İ.Ü. İktisat Fakültesini 1986 yılında bitirdi. 1989 - 1995 senelerinde bankacılık. 1995 - 2003 senesinde kurucularından olduğu Escortland Taksim'de bilgisayacılık yaptı. 2003 senesineden beri Antalya-Adrasan'da Deepfishing ve Adrasanbalik olarak, balık avı turları düzenliyor. Evli, bir çocuk babası.
Bu yazı ADRASAN, FOTOGRAFLAR kategorisine gönderilmiş ve , , , , , , , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

YORUMLAR (Lütfen, yorumunuz ile bize katkıda bulunun)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.