ADRASAN TARIHI

Adrasan Tarihi :

Adrasan olasılıkla Luvi kökenli bir sözcük olup, benzeri bir isim (Adrasos) Klikyada Mut ilçesi yakınlarında da bilinmektedir. Bu ad ve yöredeki yerleşim kalıntıları ilk çağlara dayanmasına rağmen, ad ilk kez – Atrasas şeklinde – İ.S. 1400 civarında belgelenmiştir.

İsim burada büyük Adrasan burnu için kullanılırken, Piri Reisin 1521 yılında kaleme aldığı Kitab-ı Bahriye adlı eserinde Adrasan Limanı ile özdeşleştirilmiştir. Piri Reis, Adrasan Limanının diğer isminin Venedik Limanı olduğunu söylemektedir. İtalyanca yazılmış pek çok denizcilik kitabı bu bilgiyi doğrulamaktadır.

Adrasan Limanı, Hüseyin Saraçoğlu’nun ifadesine göre “büyük gemilerinde emniyetle barınmasına elverişlidir ve bütün Antalya Körfezinin en muhafazalı limanıdır.” Burası farklı zamanlarda çeşitli ismiler almıştır. İlk çağda liman için kullanılan isim “Siderus Limen”, İ.Ö 350 civarında yazılmış bir denizcilik kitabında (Pseudo – Skylaks) zikredilmektedir. Limanın kuzeyine açılan Adrasan Burnu ise aynı eserde Siderus Akroterion adıyla anılmaktadır.

Roma dönemine ait denizcilik kitabında Sulu Adanın (Krambousa) 30 stadia (yak . 7,5 Km) kuzeyinde Posidarisus adında bir yerleşimden söz edilmektedir. Verilen mesafe Adrasan Koyuna denk düştüğü için Posidarisus, koyun kuzeyinde yükselen Kız Kalesi Tepesinin üzerlerinde bulunan yerleşimle özdeş olabilir. Bu tepenin üzerinde ve dik yamaçlarında yer alan çok sayıda bina kalıntısı, buranın ilk çağ ve orta çağda iskan edildiğini gösterir. Tepenin üstünde hala iyi durumda olan Bizans Kalesi, Osmanlı döneminde de kullanılmıştır.

Adrasan Tarihi

ADRASAN TARIHI

1655 yılında Adrasan’ı ziyaret eden Evliya Çelebi, kalenin yeni onarım gördüğünü ve Teke vilayetinde böylesine sarp kalenin bulunmadığını yazar. Gezgin, ovada yer alan Adrasan köyünü olumlu sözlerle anlatmaktadır. “Ve aşağıda varoş cümle toprak örtülü evlerdir mahalledir. Camii ve hamamı ve haneleri vardır. Ve bunun dahi limonu turuncu çoktur. Ve bağ ve bahçesine nihayet yoktur”.

ADRASAN TARIHI

Adrasan Tarihi

Evliya Çelebinin övgüyle bahsettiği Adrasan Ovası, Antik dönemlerde yoğun bir yerleşim dokusuna sahipti. Ancak düzlüklerdeki kalıntılar, Kanlı Çay’ın yamaçlardan getirdiği toprağın altında kalmıştır. Köylüler araziyi işlerken sık sık antik bloklara rastlamaktadır. Özellikle Çakmak Mahallesinde antik mimari parçalar evlerin etrafında yayılmış şekilde durmaktadır. Bu mahallenin 1 Km güneyinde bir otelin yapımı sırasında Helenistik Döneme ait bir nekrepol sahasın rastlanmış ve burada 1997 yılında Antalya Müzesi bir kurtarma kazısı gerçekleştirmiştir.

Dolayaka Mahallesinin doğusunda, Taşınbaşı Mevkiinde bir mezar odası oldukça iyi korunmuştur. İ.S. 3 yy.a ait bu anıt, moloz taşı ve tuğladan örülmüş olup, yöreye özgü bir mimari sergilemektedir.

Adrasan Belediyesinin merkezi bugün koyun 3,5 Km kuzey basında yer almaktadır. Burası 19. yüzyılda düzlük bir alan üzerine kurulmuş olup, Rum ustaların mübadele öncesi inşa ettikleri evlerin bazıları hala ayakta durmaktadır. Bu evlerin belirgin özelliği, yapımında kaliteli bir taş işçiliği ve bol miktarda ahşap malzemenin kullanılmasıdır. Bu evlerin ahşap tavanlarına işlenmiş süslemeler bir sanat eseri niteliğinde olup, bakımsız olan yapıların onarılmaları halinde beldeye olumlu bir izlenim kazandıracağı kesindir.

850 hektar tarım alanına sahip olan Adrasan Ovasında portakal bahçelerin yanı sıra son zamanlarda artış gösteren nar bahçeleri de uzanmaktadır. Bu arada zeytin üretimi azda olsa artış göstermektedir. Yerli ahali aynı zamanda önemli ölçüde seracılıkla uğraşmaktadır. Turizm giderek en önemli gelir kaynağı olmaya başlamıştır.

Adrasan Tarihi

Menderes Yahşi hakkında

Menderes Yahşi: (Rehber ve dalış eğitmeni) 8 Mayıs 1962 senesinde İstanbul doğdu. İ.Ü. İktisat Fakültesini 1986 yılında bitirdi. 1989 - 1995 senelerinde bankacılık. 1995 - 2003 senesinde kurucularından olduğu Escortland Taksim'de bilgisayacılık yaptı. 2003 senesineden beri Antalya-Adrasan'da Deepfishing ve Adrasanbalik olarak, balık avı turları düzenliyor. Evli, bir çocuk babası.
Bu yazı ADRASAN, FOTOGRAFLAR kategorisine gönderilmiş ve , , , , , , , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

YORUMLAR (Lütfen, yorumunuz ile bize katkıda bulunun)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.