BALIK AVI – SINARIT AVI

Balık Avı – Sinarit Avı :

BALIK AVI - SINARIT AVI

Sinarit avı ne şekillerde yapılabilir?

Bu konuyu, bizim balık avı turlarımızda kullandığımız yöntemleri göz önünde bulundurarak anlatmaya çalışacağım. Profesyonel balıkçıların kullandıkları yöntemlerin, sadece profesyonel balıkçının tercih ve uygulamasına kalmış yöntemler olduğu için burada bahsetmeyeceğim. Amatör balıkçı için doğru tercih, sürdürülebilir bir yöntemin seçilmesi ve bu yöntemin spor sınırları içinde kalmasıdır. Amatör balıkçı hiçbir zaman yiyeceği balığın dışında balık almamalıdır. Yiyecek balığı avladıktan sonra eğer, balık avına doymamışsa balık avı yapmaya devam edebilir. Ama tut bırak yöntemine uygun bir şekilde balığı geri bırakmak koşuluyla. Tut bırak yöntemini ülkemizde yaygınlaştırabilirsek, amatör balıkçı olarak kendi adımıza görevimizi yapmış oluruz. Amatör balıkçılar, kendilerine yakışır yöntemlerle balık avı yapmalıdır. Balık avının en değerlisi; avlanması en zor olan balığı, balığa en fazla avantaj sağlayan yöntemlerle, yapmaktır.

BALIK AVI - SINARIT AVI

Yeri gelmişken kişisel bir görüşümü paylaşmak istiyorum. Bence normal zeka sahibi her insan eninde sonunda mantığını devreye sokar. Çözmesi gereken bir problem için çözüm üretir ve sorunu çözer. Eğer Türkiye’de balık stoklarımızın çoğalmasını istiyorsak balığı korumalıyız.

Bunun birincil yolu, yiyeceğimiz balıktan fazlasını avlamamaktır. Ufak balık avını bırakmaktır. Avlayacağımız balıklarında olgun boylarını avlamaya çalışmaktır. Olgun boya gelene kadar daha fazla yumurta dökmesine izin vermektir. Bunu yapmaya başladığımızda bir iki yıl büyük balık avı yapmakta zorlanabiliriz. Ama birkaç yıl sonra, avlamadığımız ufaklar yumurtlayarak büyürken, arkalarında birkaç yüz katı ufak balığı çoğaltmış olacaklardır. Bu durum hızla balığın çoğalmasını ve başlangıçta zor olan büyük balık avının kolaylaşmasını sağlar. Hatta büyük balık avının garanti olması durumunu ortaya çıkarır.

Balık boyları büyüyünce avlayacağımız adetler düşer. Önceleri yirmi otuz balık avlayarak ailemizin karnını doyururken, gelinen yeni süreçte bunu bir balık avıyla yapabiliriz. Böylece önceden avladığımız otuz balıktan arta kalan yirmi dokuz balığı denizde almamış oluruz.  Bu durumda gelecek sene balık miktarını bu av bazında (29 * 100 = 2.900) gibi korkunç bir büyüme hızına çıkar.

BALIK AVI - SINARIT AVI

Bu rakamsal örnek, simgeseldir. Buradaki matematiksel sonucu sizin mantığınıza ve vicdanınıza bırakıyorum. Lütfen, akıllı ve mantıklı olalım. “Balığı bitirdiler” söyleminden uzaklaşalım. Balığımıza beraberce sahip çıkalım. Bu ülke, bu balık, bu deniz ve bütün bunlar bizim. Ortak bilinç bizi sorunlardan kurtarır ve zenginleştirir. Lütfen, akıllı ve vicdanlı olalım. Balık da bir can taşıyor.

1- Yalancı yemlerle Sinarit avı
a- Yüzey rapalasıyla,
b- Dip Rapalasıyla,
c- Jigging yöntemiyle,

2- Yemli olta takımlarıyla Sinarit avı
a- Canlı yemli uzun oltayla,
b- Canlı yemli dip takımı,

BALIK AVI - SINARIT AVI

1- Yalancı yemle Sinarit Avı: Yalancı yemler plastik, silikon, kurşun, metal veya bunların bir arada kullanılması neticesinde balık formu verilerek veya yem olgusu yaratılarak yapılır. Bu yalancı yemleri değişik formlardaki oltalar ile kullanarak Sinarit avı yapabiliriz.

a- Yüzey rapalasıyla Sinarit avı: 10 m. kadar olan kıyı bandında Sinarit avı yapılacaksa, yüzey rapalası çekmekte fayda vardır. Bir miktar kurşun kullanılarak hazırlanan uzun takımlarla rölanti hızının biraz üzerinde, bazen rölanti hızında çekerek bu avı yapabiliriz. Bu yöntemi uzayıp giden derinliği fazla değişmeyen düzgün sahil şeridinde yapmak doğru olacaktır. Sinaritin sesten fazla etkilendiğini göz önünde bulundurursak, takımı tekneden en az 50 m uzağa salmakta fayda vardır. Bu mesafe ne kadar uzun olursa av şansı o kadar artar. Ama uzun takımın kontrolünün de zor olacağını unutmamak gerekir.

b- Dip rapalasıyla Sinarit avı: 10 – 30 m. arası derinliklerde Sinarit avı yapılacaksa dip rapalası çekmekte fayda vardır. Derinliği göz önünde bulundurarak tespit edilecek kurşun ağırlık ve/veya daldırıcı aparatlar kullanılarak yapılacak takımlarla çekilmelidir. Bu av yönteminde 10 – 30 m aralığındaki derinliklerde bulunan yükseltilerin yerini bilmemiz gerekir. Bu yöntemi bilmediğimiz alanlarda uygulamak çok zordur. Oltamız ya devamlı zemine takılır. Ya da çok yukarıdan çekince Sinarit avlama ihtimalimizi azaltmış oluruz. Bu av yönteminde bir balık bulucu yardımıyla çevredeki yükseltilerin yerini tespit edip, ondan sonra uygulamaya geçmekte fayda vardır. Teknenin hızını ayarlayarak  derin yerlerde yavaş, yükseltilerin olduğu yerlerde hızlı geçerek oltayı takmadan dolaşabilir. Bu şekilde Sinarit avı yapabiliriz. Sinarit oltaya takıldığında, hemen kayalıklardan uzaklaşmak gerekir. Çünkü, Sinarit yakalandığını anladığında, hemen taş kenarlarına inmeye ve mümkün olursa, taş altı yapmaya çalışacaktır. Derin suda, taş altından balık çıkarmak çok zordur. Mücadele esnasında, rapalanın bağlı olduğu bedenin sürekli taşa sürteceğinden, kopma ihtimali çok yüksektir. Ayrıca, kısa mesafelerde balığın vuracağı kafa darbesi, misinayı kolayca koparacaktır.

Balık Avı – Sinarit Avı

BALIK AVI - SINARIT AVI

Balık Avı – Sinarit Avı

c- Jigging yöntemiyle Sinarit avı40 – 160 m arası derinliklerde Sinarit avı yapılacaksa, jigging yöntemini kullanmakta fayda vardır. Sırtı yöntemiyle 30 m altında balık avı yapmak ve oltanın kontrolü çok zorlaşır. Derinlik arttıkça suyun sürtünmesi ve takımlardaki kurşun miktarı artacağından; kamış, çıkrık makine ve ip misinanın daha güçlü hale getirilmesi gerekir ki, bu da daha büyük masraflar anlamına gelir. Bu masrafları yapsak ve oltayı nasıl çekeceğimiz öğrensek birle, 40 m altında sırtı çekmek için downrigger kullanmak gerekir. Bu da ekstra maliyet demektir.

40 – 160 m derinlikte Sinarit avı yapmak istiyorsak en doğru seçenek jigging yöntemiyle balık avıdır. Tekneyi jigging için uygun olduğunu düşündüğümüz bir yerde durdurup, jigging yapmaya başlayabiliriz. Jigging yaparken derinliğe bağlı olarak jig ağırlığını belirlememiz gerekir. 40 m de 60 – 100 gr arası bir jig seçimi uygunken, 60 – 100 m de 150 gr jig seçilmelidir. 100 – 600 m de 200 gr ve üstü bir jig seçimi daha uygun olacaktır.

SINARIT AVI BEREKETI BABA OGLU COK SEVINDIRDI

Jigging yapacağımız yerdeki derinlik hava deniz şartlarına göre seçilir. Uygun jig seçiminden sonra jig derinlere serbest düşecek şekilde bırakılır. Jig’in serbest düşüşü zemine değene kadar devam eder. Jig, zemine temas ettiğinde her hangi bir yere takılmaması için bir metre kadar hemen kaldırılır. Sonrasında jigging hareketlerine başlanabilir.

Genellikle jigging yönteminde balıklar zeminden ilk 10 m yükseklik arasında jig’e atlarlar. İlk 10 – 15 m çok önemlidir. Zaten jig zemine temas ettiğinde yukarı kadar çekilmez. Zeminden 15 -20 m yükseltildikten sonra tekrar geri salınarak aynı çekme işlemine devam edilir.

Oltamızın ipi yatay duruma geçmediği sürece, jig’i yüzeye almadan jigging yapmaya devam edebiliriz. Jig’lerin zaman içinde balığın tercihini tespit etmek için değiştirilmesinde fayda vardır. Aynı jig ile saatlerce jigging yapmak pek doğru bir tercih olmayacaktır. Jig’lerin belli periyotlarda değiştirmek ve günün tercih edilen jig’ini bulunmaya çalışmak daha doğru bir tercih olacaktır. Balıklar durağan canlılar değildir. Her canlı gibi balıklarda yiyeceklerinin peşinde devamlı yer değiştirir.

ADRASANDA SINARIT AVINA DOYDUK

Bir meraya değişik zamanlarda gittiğinizde devamlı balık avlama şansınız oluyorsa, avladığınız balıklara dikkat ederseniz, devamlı değiştiklerini gözlemleyebilirsiniz. Bir merada her zaman balık olmasının sebebi; o meranın av ve avcı balıklar için yem ve barınakların olmasıdır. Unutmayın ki, her balık hem av, hem de avcıdır. Bu balığın o an hangi pozisyonda olduğuna bağlıdır. Büyük balık, ufak balığı yerken avcı pozisyonundayken, arkadan gelen daha büyük balık için av durumundadır. Bu hal balıkları çoğu zaman aynı yerde buluşturur. Bizde böyle buluşma yerlerine, av merası deriz.

Büyük balık için av merası; balık avı yapabildiği genişçe bir alandır. Büyük balıklar bu mekanlar arasında mekik dokurlar. Bu git – geller arasında yem bulduğu yerlerde daha fazla oyalanırlar. Biz de buralarda dolaşırken büyük balıklara denk gelirsek ve balıkta yeme modundaysa balık avı yapma şansımız olur.

Balık Avı – Sinarit Avı

Balık Avı – Sinarit Avı

3- Yemli olta takımlarıyla Sinarit avı

Palamut, Yazılı Orkinos, Sübye, Kalamar, Zargana, Kefal, Levrek, Melanur ve bunun gibi pek çok, o yörede fazla bulunan, yem olma potansiyeli yüksek her balık canlı yem olarak kullanılabilir. Yem balığında temel mantık, o bölgede en fazla bulunan, avcının yeme ihtimali en fazla olandır. Bu yemler, uzun olta tarzında yapılır. Yüzeyden veya dipten çekilmesine bağlı olarak kurşun ağırlık miktarında değişiklik olur. Yapılacak avın yüzey veya dip olmasına göre tekne hızı da ona göre ayarlanır.

HER ZIPKINCININ HAYALINI SUSLEYEN SINARIT AVI YAPTIM

a- Canlı yemli uzun oltayla: Yukarıda saydığımız yemlerden yapacağımız ava hangisinin uygun olacağına karar veririz. Sonra o yeme uygun uzun olta yapılması gerekir. Genellikle yem takma şekli çok fazla değişim göstermese de, bazı yemlerde özel bağlama şekilleri geliştirilebilir. Bu çeşitlilik avcının tercihine kaldığı için burada detaya girmeyeceğim. Yem genel anlamda ağızdan bir kanca, anüsten bir kanca bağlanarak hazırlanır. Bizim tercihimiz taşıyıcı kancanın ağza takılması, avcının anüse takılması şeklindedir.

Sinarit avına uygun yemler genellikle, 200 – 300 gr geçmeyen ve uzun süre canlı kalabilen yemler olması doğru olacaktır. Sinarit, bazen ölmüş yemleri de sırtı yaparken tercih etmektedir. Bizim bir Sinarit avımızda, Sinarit önce ölü Palamut’u kafadan aşağısını aldı. Dört saat sonra aynı yerden Zargana’yı yem olarak kullanırken geçtiğimizde Zarganaya atladı. Bu Sinarit 5 Kg dı. Önce Palamutumuzu yedi. Sonra Zargana ile avladık. Akşam Sinariti temizlediğimizde karnından kafası olmayan Palamut çıktı.

Balık Avı – Sinarit Avı

Balık Avı – Sinarit Avı

Yemli yüzey takımını 10 – 20 m derinlikte fazla kurşun kullanmadan, çekme hızını temel belirleyici olarak kullanarak, sırtı çekmekte fayda vardır. Bu şekilde sırtı çekildiğinde oltanın kullanımı ve idaresi kolaydır. Kontrol kolay olduğundan bu av yönteminin uygulanması da kolaydır.

b- Canlı yemli dip oltası: Yukarıda saydığımız yemlerden mümkünse de, canlı kalacak bir yemin seçilerek kullanılması başarı ihtimalini çok yükseltecektir. Dip oltasının kancaları balığa zarar vermeyecek şekilde takılmalıdır. Ağız tarafına takılacak taşıyıcı kanca ağzın uzuna yakın takılırsa balık bundan fazla zarar görmez. Anüs kısmına ise, deriyi tutacak kadar yüzeysel takıp, ince bir misinayla bağlayarak sabitlemek balığın zarar görmemesini ve uzun süre yaşamasını sağlayacaktır. Hatta anüse takılacak kanca kuyruk kısmına, deriye hiç geçirilmeden ince bir iple sabitlenebilir.

BU SINARIT PESIMIZDEN KOSTURMAKTAN YORGUN DUSTU

Takım suya bırakıldığında kurşunların ağır olduğu göz önüne alınarak, takımın salma işlemi bitene kadar hızlı gidilirken, takım devamlı kontrol altında salınmalıdır. Bu şekilde olta düzgün bırakılacağından avımıza gönül rahatlığıyla odaklanabiliriz. Bu aşamadan sonra teknenin hızı ile ağırlıklar arasındaki kombinasyonu doğru kurup oltayı dibe sürtmeden dolaştırmak gerekir. Yemli takın dibe sürttüğünde dipten ot, çöp ve buna benzer pek çok şey alabilir. Bu durumda takımın çekilerek üzerine takılanlardan temizlenmesi gerekir.

Sinarit yemli dip oltasına atladığında, dip rapalasında olduğu gibi taşlardan uzaklaştırılıp daha derin olan kumluk bölgelere çekilmesinde fayda vardır. Balıkla buralarda mücadele daha rahat olur. Balığı taşlık bölgeden uzaklaştırırken aynı zamanda yormuş da olursunuz. Bu durumlarda genellikle balıklar çok fazla karşı koymadan gelmeye razı olurlar.

Denizde her şeyin değişken olacağını göz önünde bulundurarak değişen durumlarda yeni çözümlemelerin yapılması gerektiğini de göz önünde bulundurmak gerekir.

En güzel ve en büyük Sinarit avları sizinle olsun.

SINARIT AVI BEREKETI BABA OGLU COK SEVINDIRDI

Yemli Dip Sırtısıyla Sinarit Avı Videosu: https://youtu.be/ohH73p73PHw

Balık Avı – Sinarit Avı

Menderes Yahşi hakkında

Menderes Yahşi: (Rehber ve dalış eğitmeni) 8 Mayıs 1962 senesinde İstanbul doğdu. İ.Ü. İktisat Fakültesini 1986 yılında bitirdi. 1989 - 1995 senelerinde bankacılık. 1995 - 2003 senesinde kurucularından olduğu Escortland Taksim'de bilgisayacılık yaptı. 2003 senesineden beri Antalya-Adrasan'da Deepfishing ve Adrasanbalik olarak, balık avı turları düzenliyor. Evli, bir çocuk babası.
Bu yazı BALIK AVI, BALIK AVI VIDEOLARI, FOTOGRAFLAR kategorisine gönderilmiş ve , , , , , , , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

YORUMLAR (Lütfen, yorumunuz ile bize katkıda bulunun)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.