BALON BALIGI HAKKINDA OLUSAN YANLIS KANAATLER

Balon Balığı Hakkında Oluşan Yanlış Kanaatler :

Denizlerimize Ait Değiller

Dünya üzerindeki ülkelerin çizilmiş sınırları gibi denizlerde belirli sınırlar yoktur. Denizdeki sınırları ilkim şartları belirler. İklimin değişmesiyle canlılar kendilerine uygun yaşam alanlarına doğru kaymaya başlarlar. Değişen iklim şartları balıkların hangi coğrafyalarda yaşamlarına devam edeceklerini belirler. Bu yüzden bir canlının bir coğrafyaya ait olduğunu söyleyebilmek için oradaki şartların o canlıya uygun olması gerekir. Ancak uygun şartlar devam ettiği sürece o canlı oraya ait olmaya devam eder. Şartlar değiştiğinde uygun olan yeni yere göç eder.

BALON BALIGI HAKKINDA OLUSAN YANLIS KANAATLER

Göçlerde de genel belirleyici iklimdir. Uygun şartlar iklime bağlı olarak değiştiğinde göç başlar. Göçün bir diğer temel belirleyicisi besindir. Deniz canlıları rahat besin bulacakları ortama doğru göçerler. Diğer belirleyiciler kirlilik ve yaşam şartlarının zorlaştıran avlanma yöntemleridir.

Balon Balıkları, küresel ısınma ve büyük balıkların hızla avlanması neticesinde sularımızda çoğalmıştır. Küresel ısınma neticesinde sularımızda görünmeye başlamıştır. Ama büyük balıkların bolluğu yüzünden kıyılara yaklaşma şansları olmamıştır. Ama 2006 yılında 15 Nisan – 15 Mayıs tarihleri arasında Gırgır teknelerine “Akya Avlama İzni” verilmiştir. Bunun neticesinde büyük balıklar hızla azalmıştır. Bunu fırsat bilen Balon Balıkları kıyılara yaklaşmaya başlamışlardır. Bu dönemden sonra da kıyılarımızda hızla çoğalmaya başlamışlardır.

BALON BALIGI HAKKINDA OLUSAN YANLIS KANAATLER

Her şeye rağmen 4 – 7 Kg üstü Balon Balıkları kıyılarımıza kısa dönemli yaklaşmaktadır. Ama senenin 10 – 11 ayında gözükmezler. Genel anlamada kıyılarımızda 3 Kg kadar olan Balon Balıkları boy gösterir.

Akdeniz Balonların Yaşam Alanı Haline Geldi

Şu an itibariyle Akdeniz Balon Balıkları için üreme alanıdır. Akdeniz’de her yerde Balon Balığı yavruları görmek mümkündür. Balon Balığı yavrusu göremeyeceğiniz bir dalış düşünülemez. Yavrular ne kadar meraklı ve sokulgansa, büyük Balon Balıkları o kadar ürkektir. İnsanların bulunduğu sulardan uzak durmayı tercih ederler. Balon Balığının kurtarılmış bölgesinde bile dalış yapsak hemen oradan uzaklaşırlar. Dalış boyunca da nadiren bir iki tane dışında yanımıza sokulmazlar.

BALON BALIGI HAKKINDA OLUSAN YANLIS KANAATLER

Denizlerimizi İstila Ediyorlar

Küresel ısınmaya bağlı olarak ortam şartlarının uygun hale gelmesi Balon Balıklarının suçu değildir. Bizzat ticari kaygıları ön planda tutan biz doyumsuz insanların suçudur. Balık uygun olan şartlara doğru göç etmiştir. Balık göç ederken, biz insanlarda onlara büyük balıkları hızla azaltarak yardımcı olmuşuzdur. Bir ortam Balon Balıklarına daha iyi açılamazdı. Kısaca yaptığımız akıl dışı avcılıkla Balon Balıklarını Akdeniz’e davet eden biz insanlarız. Sonra kalkıp kendimiz aklamak için “Balon Balığı istilacı” diyoruz.

BALON BALIGI HAKKINDA OLUSAN YANLIS KANAATLER

Denizdeki Bütün Canlıları Yok Ediyorlar

Yaradanın “Balon Balığına tanımladığı gören nedir?” diye baktığımızda sitem dışı olanları yemek olduğunu görüyoruz. Bu kendi hem cinsleri olsa bile fark etmiyor. Acaba Balon Balığının gerçek düşmanın yine kendisi olduğunu biliyor muyuz?

Balonların Denizde Görevi Nedir

Balon Balığı denizde normal dışı davranan, yaralı ve hasta olan her canlıya saldırır. Bu Balon Balığı bile olsa fark etmez. “Bu bizden” demeden saldırıp yemeye başlarlar. Balon Balıkları hemen her zaman büyük sürüler olarak dolaşırlar.

BALON BALIGI HAKKINDA OLUSAN YANLIS KANAATLER

“Sistem dışı olana saldırır” derken neyi kastettiğimizi tanımlayalım. Örneğin oltalarımıza taktığımız canlı, cansız bütün yemler, ağa takılan balıklar, bir sebeple yaralanan balıklar, hastalanan, aksayan, normal davranmayan bütün balıklar sistem dışıdır. Oltadan çıkarıp denize bıraktığımız ve yorgun olduğu için dalamayan 3 Kg Balon Balığı bile sistem dışıdır. Sırf bu yüzden diğer Balon Balıklarının saldırısına uğrar.

Sistem Dışı ve Sistem İçi Olmaya Dair Bir Av Hikayemi Anlatayım

Bir gün 16 – 20 m derinliği olan bir merada Karagöz avı yapıyorduk. Karagöz oltaya takıldığında çekmeye başlıyorduk. Su çok berrak olduğu için rahatça gördüğümüz 6 – 7 m altımızda büyük bir Balon Balığı sürüsü vardı. Oltayı çekerken oltaya takılı olan Karagöz onların yanına geldiğinde bütün güçleriyle parçalamak için saldırıyorlardı. Onlardan kurtardığımız Karagöz küçük olunca geri salıyorduk. Karagöz hiç tereddüt etmeden Balon Balığı sürüsünün arasından salınarak geçerek derinlerdeki yaşamına geri dönüyordu.

Bu av hikayemizde de görüldüğü gibi normal davranışlar içinde olan balıklarla Balon Balıkları arasında bir problem olmadan yaşam devam ediyor. Ben daha hiç bir dalışta aksini görmedim.

BALON BALIGI HAKKINDA OLUSAN YANLIS KANAATLER

Çok Saldırganlar Bütün Yavru Balıkları Avlıyorlar

Bu suçlamayı kanıtlayacak acaba bir tek örnek var mı? Verilen bütün örneklerde saldırıya uğrayan balıklar sistem dışı durumundalar. Balon Balıkları, Allah’ın onlara tanımladıkları görevi yaptıkları için suçlanabilir mi? Kaldı ki, bu görev sayesinde deniz yaşamını sağlıklı tutuyorlar. Aynı görevi Köpek Balıkları da yapar.

Yavru balıkları yediklerine dair acaba her hangi bir bilimsel dalış yapılmış mıdır? Dünya denizlerinde yavru balıkları belli bir boya geldikten sonra yemeyen avcı büyük balık var mı? Bu davranış bütün avcı balıklara hak da, bir tek Balon Balıklarına mı hak değil?

BALON BALIGI HAKKINDA OLUSAN YANLIS KANAATLER

Balon Balığının Avcılık Sıralamasındaki Yerine Bakalım

Önce Akdeniz’deki avcı balıkları sıralayalım: Orkinos, Kılıç Balığı, Akya, Sinarit, Orfoz, Lagos, Trança, Fangri, Patlak Göz Mercan, Barakuda, Ceylan Palamudu, Lambuka ve bunun gibi pek çok büyük balık. Bu avcılar Akdeniz’in hakim balıklarıdır. Bu balıklar denizdeki yaşamı bitirmiyor da bunların çok altında avcılık sırası bulabilen Balon Balıkları mı bitiriyor? Tabii Allah bütün canlıları düşünüp onlara rızık vermiş de bir tek Balon balıklarını mı unutmuş? Yoksa bir zehrinden dolayı korkup onlara “vurun kahpeye” demeyi mi uygun görüyoruz? Bilin ki, bizde öd kesimiz dolayısıyla Balon Balıkları gibi zehirliyiz.

BALON BALIGI HAKKINDA OLUSAN YANLIS KANAATLER

Denizdeki Balıkları Bitirdiler

Denizdeki balığı kimin bitirdiğine bir türlü karar veremiyoruz. Acaba hep beraber bitirmiş olabilir miyiz? Özellikle bu suçun vebali daha çok kural dışı avlanan balığı talep edenler olabilir mi? Acaba kural dışı avlanan balığı talep etmesek bu av yapılmaya devam edebilir mi?

Aslında her zaman yaptığımız gibi bu suça da bir fail lazım. Bu suçu yükleyebileceğimiz en masum canlı Balon Balıklarıdır. Ne fark eder. Suçlayalım gitsin. Gördüğümüz yerde öldürelim. En kötü sözleri onlara yakıştıralım. Nede olsa zehirli balıklar. Zaten biz zehirli olan hiç bir canlıyı sevmeyiz.

Balon Balıklarının Denizlerimize Faydası Yok Mu

Balon Balıkları herkesi bildiği gibi her türlü avlanma takımına saldırır. Bunlardan en fazla zara görenler de kıyı avcılığı yapan profesyonel balıkçılardır. Kıyılara atılan ağlara balık takıldığında Balon Balıkları büyük sürülerle bu balıklara saldırırlar. Balıkları yerken ağları da parçalarlar. Profesyonel balıkçıların attıkları parakete takımları ve bırakma takımlarda aynı akıbete uğrar.

Profesyonel balıkçıya en fazla zarar veren paraketelerin Balon Balıkları tarafından kesilmesidir. Her hangi bir yerinden kesilen paraketenin alt kısmı dibe çökerken. Üst kısmı akıntı, rüzgar ve dalga aracılığıyla açık denize sürüklenir. Sonuçta profesyonel balıkçılar bu durumda büyük bir zarara uğrar. Çoğu profesyonel balıkçı bu yüzden işi bıraktı veya bırakma aşamasına geldi.

Balon Balığı Hakkında Oluşan Yanlış Kanaatler

Aynı şekilde amatör balıkçı da artık eski rahatlıkta av yapma şansına sahip değildir. Balon Balığı onlarında oltalarını kesmekten geri durmaz. Oltada yem veya balık varsa Balon Balığı hemen orada yerini alır. İlk fırsatta yeme ve balığa saldırmaya başlar. En sonunda ya takımı koparır. Ya da dişi denk geldiğinde beden misinasını keser.

Balon Balığının Balık Avı Üzerine Etkileri

Sonuç olarak Balon Balığı kimseye kolay kolay av yapma izni vermez. Bu durumda balık denizde kalır. Denizde kalan balık da doğal olarak çoğalır. Kısaca Balon Balığı bizim gönüllü olarak yapmayacağımız pek çok şeyi bize zorla yaptırarak balığın denizde kalmasını sağlar. Bu durumu izah etmek gerekirse; Balon Balığı balığı bitirmez. Başta profesyonel balıkçı olmak üzer balıkçıyı bitirir. Bu duruma çare ise Balon balığına rağmen av yapmayı öğrenmektir.

Balon Balığı Hakkında Oluşan Yanlış Kanaatler

Balon Balığı Hakkında Oluşan Yanlış Kanaatler

Akdeniz’de Avlanan Balon Balığı Videosu: https://youtu.be/TF1JuyvIgm4

Balon Balığı Hakkında Oluşan Yanlış Kanaatler

Menderes Yahşi hakkında

Menderes Yahşi: (Rehber ve dalış eğitmeni) 8 Mayıs 1962 senesinde İstanbul doğdu. İ.Ü. İktisat Fakültesini 1986 yılında bitirdi. 1989 - 1995 senelerinde bankacılık. 1995 - 2003 senesinde kurucularından olduğu Escortland Taksim'de bilgisayacılık yaptı. 2003 senesineden beri Antalya-Adrasan'da Deepfishing ve Adrasanbalik olarak, balık avı turları düzenliyor. Evli, bir çocuk babası.
Bu yazı BALIK AVI, BALIK AVI EGITIMI, BALIK AVI VIDEOLARI, FOTOGRAFLAR kategorisine gönderilmiş ve , , , , , , , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

BALON BALIGI HAKKINDA OLUSAN YANLIS KANAATLER için bir cevap

  1. Menderes bey Balon Balığı ile ilgili kanaatim sizinle yaptığım avlardan öğrendiklerimle değişmişti. Bu makaleden sonra daha da değişti.Teşekkürler…

YORUMLAR (Lütfen, yorumunuz ile bize katkıda bulunun)

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.