BUYUK BALIK AVI

Büyük Balık Avı :

Büyük balık avı nedir ?

Her balığın kendi türü içinde ekonomik boya ulaştıktan sonra yapılan avına büyük balık avı denir. Balık avında avlamayı planladığımızın türün yetişkinlerinin avını yapıyorsak, genel anlamda büyük balık avladığımızdan bahsedilebilir. Bu tanımlama, teknik anlamda yapılması gereken bir tanımdır. Ama gerçek anlamda büyük balık avlamaktan bahsetmek için her türü göz önüne almak yerine, belli Kg. üzerinde olan ve daha fazla büyüme potansiyeline sahip olan türlerle bu avı belirlemek daha doğru olacaktır.

BUYUK BALIK AVI

Bu düşüncenin dayanağı nedir ?

Denizdeki balık miktarının devamlı artış içinde olmasını sağlamanın en önemli yolu, bir çok yem statüsünde olan ufak balıkların avından vazgeçilmesidir. Bu ufak balıkları, avlamayı planladığımız büyük balıkların yiyeceği ve üremenin temel lokomotifi olarak düşünmek gerekir. Ufak balıklar ne kadar çoğalırsa, büyük balık o kadar kolay yem bulur. Bu sayede çabuk büyüyüp ekonomik boya erişme sansına sahip olur. Kolay yem bulabilme imkanı, büyük balıkları stresten uzaklaştıracağından daha kolay av vermesini sağlar.

BUYUK BALIK AVI

Büyük balık avlamak küçük balık avına kıyasla balık avlayan avcıyı tatmin eden bir av şeklidir. Üstelik büyük balık avında tatmin oranını, küçük balık avındaki tatmin oranıyla kıyaslamak komik olacaktır. Balık avı tatmini gündeme geldiğinde büyük balık avı turlarımızda hep şu örneği anlatırım:

Bütün Gün Fos Çıktı

Balık avı turuna küçük balık avı yapmak isteyen bir çift gelmişti. Ufak balık için av meramıza giderken, altımızdan geçen büyük balık sürülerine aldırış etmeden planladığımız gibi, ufak balık avı yapacağımız meraya gittik. Oltalarımızı dibe salladık ve akşama kadar büyük bir kovanın yarısını doldurduk. 3 Kg üstü ufak balık avladık.

Akşam yorulup dönüşe geçtik. Dönerken karşı koyda 10 dakika büyük balık için dip sırtısı yapmayı önerdim. Onlar için balık avı yapılmış tatmin tepe yapmış, akşam yemeği garanti altına alınmıştı.

Akşam Suyunda Dip Sırtısı Çekerek Sinarit Avı

Dip rapalasını denize bırakarak dip sırtısı yapmaya başladık. Daha ilk burnun yanından geçerken kaloma hızla akmaya başladı. Kalomanın akış şiddeti ve devamlılığı bizimkileri baştan çıkarmaya yetmişti. Tam o anda teknede adrenalin tepe yapmıştı. Oltayı çektikçe, balıkta asılıp kalomayı boşaltıyordu. Onlar biran evvel balığın tekneye almak istiyordu. Bende büyük balık avlamanın keyfini çıkarmaları için elimden geleni yapıyordum.

Birazdan balık yorulup tekneye yaklaşmaya başladı. Avladığımız balığın Sinarit olduğu gözüküyordu. Gelen balığın Sinarit olduğunu söylediğimde nasıl sevinmişlerdi. Balığı tekneye aldığımda, 2 – 2,5 Kg arası bir Sinarit olduğunu gördük. Tam bu anda arkadaşın ağzından şu cümle döküldü “bütün gün fos çıktı”.

BUYUK BALIK AVI KEYFI

BUYUK BALIK AVI

Evet, bütün gün uğraşıp akşam yemeğini garanti altına alacak toplamda 3 – 4 Kg ufak balık avını yapmıştık. Ama bu 2,5 Kg Sinarit bütün bu ufak balık avını hiç mertebesine getirmişti.

Büyük Balık Avının Psikolojik Etkisi 

Büyük balık avındaki psikoloji, çok marjinal örnekler dışında bütün insanlar için böyledir. Bu av insanı gerçekten aşırı derecede tatmin eden bir av yöntemidir.

Ufak balık avı olarak 3 – 4 Kg balık avladığımızda yaklaşık denizden 30 – 40 adet balık azalttık. 2,5 Kg Sinarit aldığımızda, denizden bir balık azalttık. Oysa 30 – 40 adet ufak balık denizde kalıp büyüseydi. 3 – 4 sene sonra karşımıza, 2 – 3 Kg olarak çıkacaktı. Yine bu balıklardan 1 – 2 tane avlamak yeterli olacaktı.

Ufak balık avı, balığın büyüyüp çoğalmasını engelleyen bir av yöntemidir. Ufak balık avlayarak ava devam edilmesi balık meraları üzerindeki baskıyı arttırmaktadır. Bu durum balığın çabucak tükenmesine ve/veya balığın o merayı terk etmesine sebep olmaktadır.

Balık merasını tek ettiğinde önce daha derinlerde kendine mera arar. Sonra bu merada da baskı gördüğünde bölgeyi terk ederek daha başka yerlere göç eder. Balık her zaman rahat ettiği bölgelere doğru hareketlenir. Bu hareketlenme, ufak balık avı yapmak konusunda ısrarcı olunması durumunda balık yokluğu sonucunu doğurur. Bugün içinde bulunduğumuz halin tarifi budur.

BALIGIN AZALMASINDA KIM SUCLU

BUYUK BALIK AVI

Balığın azaldığı durumda ufak balık avcıları ne yapar?

Balık yokluğu; insanları önce avladığı ufak balığın daha irilerini bulma umuduyla derin sulara yönlendirir. Derin su avcılığının zorluğu, yeterli alet ve edevatın olmaması ve/veya pahalı olması, bilgi ve tecrübe eksikliği bu insanları kıyılara yöneltir. Kıyılarda balık avının nispeten kolay olması. Fazla alet, edevat istememesi dolayısıyla kıyı avcılığını arttırır. Kıyılar dar alanlar olduğundan balık çabuk tükenir. Önce avladıkları balıkların boy ve gramajlarını düşürürler. Sonrasında daha da kıyıya gelip balığın bittiğini görürler. Elde ne kaldı? Hani ülke rezervleri? Bu durumu her insan şöyle tarif eder: “Balığı bitirmişler”.

Evet, birileri balığımızı hep bitirir. Biz hep, mağdur olan konumunda oluruz. Mağdur olmamanın tek yolu vardır. Zaten bitmiş olan küçük balık avından mecburen vazgeçip, büyük balığa yönelmektir. Tam bu aşamada kulağıma şu sorular geliyor.

BUYUK BALIK AVI

– Küçük balığın bittiği yerde büyük balık nasıl olur?

– Küçüğü bulamazken büyüğü nasıl bulacağız?

– Büyük balık bulamadığımız için küçük balık avına yönelmedik mi?

– Şimdi büyük balığı nereden bulacağız? –

– Bizim buralarda büyük balık mı var?

Vb gibi bir sürü soru. Küçük balık kalmadığı için mecburen küçük balık avından vazgeçtiğimizde, ortamda bir sakinleşme olacaktır. Bir süre sonra bölgemizde göçmen küçük balıklardan kalanlar olacaktır. Bu kalanları derinlerden gelip mevcut boş yuvalara yerleşen büyükler takip edecektir. Eğer biz kararlılıkla geçmişten ders alarak, ufak balıktan vazgeçerek büyük balık avlamaya yönelirsek, bir süre sonra balık miktarında gözle gözükür bir artış olacaktır. Denizlerde balıkların bitmemesinde en önemli etken. Her bölge birbirinden göç alır. Başlangıçta, baskılanan ufak balığımız da göç edip gitmemiş miydi? Evet, göçen balıkların yerini yeni göçmen balıklar alacaktır.

Büyük balık avına yöneldiğimizde neler olur

Büyük balık avladığımızda kolay tatmin olduğumuzdan daha fazla balık avından ve/veya balık alıkoymaktan çok çabuk vazgeçeriz. 10 Kg balık avının tatmin etmeyeceği insan yoktur.

İlk büyük balığı avladığında bir balıkla yetinmek zor gelebilir. Sonraki balık avlarında bu balıkların tüketiminin, taşımasının zorluğu ve ilerleyen aşamalarda her seferinde bu balığı avlama arzusu bir tane 10 Kg balıkla yetinmemizi sağlayacaktır. Her zaman 10 Kg balık avı yapabileceksek, niçin daha çok balık yanımızda götürmek için uğraşalım.

Balık İsrafını Önlemek

Tüketemeyeceğimiz balığı denizde bırakın büyüyerek ve çoğalarak bizi beklesin. Meraları ne kadar az rahatsız eder ve birey sayısını korursak meramız o kadar verimli kalır. Büyük balığa yöneldiğinde, ufak balık avına kıyasla denizden daha az balık alırız. Bu durum ilerleyen senelerde balık miktarında hızlı bir artış olacaktır. Bu artış bir süre sonra büyük balık avını garanti hale getirecektir.

Her balık avında 10 Kg balık avlanabiliyorsa, bir süre sonra balık boyunu büyütme ihtiyacı doğar. Bu durum balık miktarının daha da çoğalması sağlar. Bu dalga genişleyerek devam edeceğinden, bir süre sonra balık stoklarımızın parasal değerini hesaplamak imkansız hale gelir. Bu da top yekun zenginleşmek anlamına gelir.

Ne yaptık da zenginleştik?

Ufak balık avından vazgeçtik, büyük balık avlayarak tatmini daha yüksek düzeye getirdik. Her büyük balık avına gittiğimizde daha büyük balık avladık. Tatmin o kadar fazlalaştı ki, artık balık avına balık bırakmak gibi daha büyük tatminleri yaşamaya gider olduk.

Şu örneğe ne dersiniz?

“Dün çıktığım balık avında videoda da görüldüğü gibi, 10 Kg Akya avı yaptık. Bu Akya ikinci avımız olduğu için geri bıraktık. İnanın bıraktığımız 10 Kg Akya, aldığımız birinci Akya avından daha fazla tatmin etti. Birinciyi yaladık, yuttuk, unuttuk. Ama ikici Akya’nın suda süzülerek gidişi gözümün önünden hiç gitmiyor. Çok güzel bir iş yaptığımızı düşünüyorum. İnşallah bir sonraki balık avında daha büyüklerini avlayıp, salmak kısmet olur. Bu yöntemle büyük balığa çıkmayı herkese tavsiye ederim. En güzeli TUT BIRAK YÖNTEMİ dir”.

Kişisel görüşüm

– Küçük balık avına devam edersek, balıksız kalacağımız garanti.

– Büyük balık avlamaya çalışırsak, bir süre sıkıntı yaşanır. Ama, kısa süre sonra büyük balık garanti olacaktır. Büyük balık avının garanti olduğu gün, sahip olduğumuz balıkların hesabını yapmak mümkün olamayacaktır.

Garanti Ederim

 *** Fakirleşmek istiyorsan, ufak balığa devam. Zenginleşmek istiyorsan, büyük balık avına devam.

*** Ufak balık avı fakirleştirir. Büyük balık avı zenginleştirir.

*** Ufak balık avı balığın daha küçük boylarda avlanmasına sebep olarak, sonunda balığı tüketerek ve göçe zorlayarak sıfıra indirger. Büyük balık avı yapmak balığın büyümesine ve çoğalmasına müsaade ederek, sonunda balığı çoğaltır.

Hayalleri süsleyen Balık Avı Videosu: https://youtu.be/5ERqcM2dKOo

Büyük Balık Avı

Menderes Yahşi hakkında

Menderes Yahşi: (Rehber ve dalış eğitmeni) 8 Mayıs 1962 senesinde İstanbul doğdu. İ.Ü. İktisat Fakültesini 1986 yılında bitirdi. 1989 - 1995 senelerinde bankacılık. 1995 - 2003 senesinde kurucularından olduğu Escortland Taksim'de bilgisayacılık yaptı. 2003 senesineden beri Antalya-Adrasan'da Deepfishing ve Adrasanbalik olarak, balık avı turları düzenliyor. Evli, bir çocuk babası.
Bu yazı BALIK AVI, BALIK AVI EGITIMI, BALIK AVI VIDEOLARI, FOTOGRAFLAR kategorisine gönderilmiş ve , , , , , , , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

BUYUK BALIK AVI için bir cevap

 1. BÜLENT EROL TAŞ der ki:

  Selamlar,

  Geçtiğimiz hafta içi akşam eşimle büyük balık avlamak amaçlı Adrasan’a bir gezi yaptık. Yem için gerekli küçük balıkları avlamak uzun sürünce “kısmet ve acaba” dedim. Nihayet sonrasında bir tane av yapabildik. Hemen büyük balık avı için olta çekmeye başladık.

  Önce büyük balık olan Akya yemi ezmedi. Kancalara takılmadan ısırıp bıraktı. Sonrasında Balon Balığı oltaya takıldı. Akya’nın yemi ezmesi ve sonrasında Balon Balıklarının yemi yemesi neticesinde büyük balık avı hayalimiz son buldu. Benim büyük balık avlama maceram bir sonraki sefere kaldı. Gece boyu “yüzüm asılmadı” dersem yalan olur.

  Günün kısa karı ise, hayata dair turizm ve neden büyük balık avlanması lazıma ilişkin Menderes Bey’le yaptığımız sohbet ve Adrasan’ın eşsiz koylarında geçirdiğimiz 3-4 saat idi. Belki bir dahaki sefer de olmayıp sonra 25 kiloluk bir av yapacağım. Olduğu kadar. Olmayan kader.

  Bir insan nasıl fark yaratır. Bir tutkunun peşinden sonuna kadar nasıl gidilir. “Hayat dediğin andan ibaret” gerçeğini ne kadar erken görürsen ve etkin katar alabilirsen konfor alanından çıkıp o kadar özgürsün. Önemli olan süreç avın kendisi değil.

  Hem hobi, hem iş birleşirse bir başka dalış ustası Akın Yıldırım’ın dediği gibi “HOBİŞ” olur. Çok da güzel olur. Bende kalan iz bunlar.

  “Bu balık avı turu işini geliştirmeye yönelik ben daha değişik katardım” dersem: Bir büyük balık av sertifikası verirdim. Katılımcıya avdan bağımsız, av gerçekleşmezse daha az yoğun aylar için yüzde 50 indirimli katılım sözü verirdim. Müşteri sadakati ve memnuniyeti için.

  Tekrar her şey için teşekkürler. Hoşça kalın. Görüşmek dileğiyle.

YORUMLAR (Lütfen, yorumunuz ile bize katkıda bulunun)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.