BUYUK BALIK AVINDA OLTAYA TAKILAN BALIGI CEKERKEN YAPILMASI GEREKENLER

Büyük Balık Avında Oltaya Takılan Balığı Çekerken Yapılması Gerekenler :

  • Kalomaya sıkılmamalı,
  • Oltada boşluk olmayacak şekilde çekilmeli,
  • Balığı yoracak hızda çekilmeli,
  • Belli bir süre tekne en düşük hızda yol almalı,
  • Takıma kadar çekildiğinde, kaloma gevşetilip takım çekilmeli,
  • Balık tekneye yaklaştığında kancaların geçtiği yer kontrol edilmeli,
  • Balık teknenin yanın getirildiğinde başı sudan çıkarılmamalı,
  • Tekneye itinayla alınmalı,
  • Bırakılacak balık için hızlı hareket edilmeli,
  • Balık avından sonra Allah’a verdiği nimetlerden dolayı şükredilmelidir.
BUYUK BALIK AVINDA OLTAYA TAKILAN BALIGI CEKERKEN YAPILMASI GEREKENLER

Kalomaya Sıkılmamalıdır

Kaloma: Bırakmak, gevşetmek, yol vermek demektir. Kaloma, takımın en zayıf yeri göz önünde bulundurularak, avlanılacak balığa göre ayarlanır. Bu ayar olta salındıktan sonra yapılır. Balık geldiğinde kalomaya hiç dokunulmadan olta sarılmaya çalışılır. Genellikle başlangıçta balık daha güçlü çektiği için olta sarılamaz. Bu durumda balığın kalomadan alması beklenir. Balık kalomayı boşaltırken gücünü harcayarak yorulmaya başlar. Durakladığında takım sarılmaya başlanır. Arada bir kalomayı boşaltsa da yorulmaya başlar. Balık oltaya takıldıktan sonra geçen her dakika bizim lehimizedir. Bu yüzden olta acele etmeden çekilmelidir. Büyük balık avında balık yorulmadan çekilemeyeceği akıldan çıkarılmamalıdır.

BUYUK BALIK AVINDA OLTAYA TAKILAN BALIGI CEKERKEN YAPILMASI GEREKENLER

Oltada Boşluk Olmayacak Şekilde Çekilmelidir

Oltanın gerginliğini, iletişimim devamlılığı olarak tanımlayabiliriz. Olta gergin olacak hızda çektiğimizde, balığın hareketlerini devamlı olarak hissederiz. Bu sayede mücadele esnasında oltada neler olup bittiğini devamlı olarak biliriz. Bu sebeple oltayı çekerken boşluk verilmemesi çok önemlidir. Boşluk oluştuğunda iletişim kaybolur. Oltada ne olduğunu bilemeyiz. Balık boşluğu hissettiği an öne doğru gelip boşluğu kullanarak oltadan kurtulmayı başarabilir. Ayrıca, boşluk vermeyeceğiz diye çok hızlı çekilmesi de doğru değildir. Hızımız oltaya boşluk vermeyecek makul bir hızda olmasıdır. Bu hız balığın bütün hareketlerini algılamamızı sağladığı gibi, avın keyifli olmasını da sağlar.

BUYUK BALIK AVINDA OLTAYA TAKILAN BALIGI CEKERKEN YAPILMASI GEREKENLER

Balığı Yoracak Hızda Çekilmeli

Amatör balıkçı avladığı avın keyfini yaşamak ister. Mücadeleyi hissederek yaşaması avdan keyif almasının tek sebebidir. Bu yüzden oltanın balığı yoracak hızda çekilmesi çok önemlidir. Yorularak çekilen balığı tekneye almakta kolay olacaktır. Yoksa profesyonel balıkçı gibi, biran evvel balığı tekneye alıp bir başka balık için olta atma düşüncesi olmamalıdır. Profesyonel balıkçı çok fazla balık avlayıp daha çok para kazanma derdindedir. Oysa amatör balıkçı avın keyfini en üst seviyeye çıkarmak için çaba harcar. Amaç et, para ve çok balık avlamak değildir. Amaç boş vaktin en güzel değerlendirilmesi, bilgi ve tecrübenin arttırılması olmalıdır. Bunu yaparken avımıza, doğaya ve yaşam hakkına saygılı olmayı öğreniriz.

BUYUK BALIK AVINDA OLTAYA TAKILAN BALIGI CEKERKEN YAPILMASI GEREKENLER

Belli Bir Süre Tekne En Düşük Hızda Yol Almalı

Balık oltaya yakalandığında tekne hızı en düşük hıza düşürülmeli ve balığın mücadele gücü azaldığı ana kadar bu şekilde yol alınmalıdır. Bu şekilde yapılacak mücadele balığın daha hızlı yorulmasını ve bize güçlük çıkarmamasını sağlar. Ayrıca balığın kalomayı boşaltarak dibe inip oltayı bir yerlere takmasını engellemenin tek yolu da budur.

Balıklar düzenli çekilmeler karşısında ilk başta kalomayı boşaltarak mücadele etmeye çalışırlar. Ama kısa süre sonra bu şekilde mücadele ederek nefessiz kalmak yerine, daha az nefeslenme şansını değerlendirecekleri bu düzenli çekilmeye ayak uydururlar. Tekne en düşük hızda giderken yavaş bir şekilde oltayı sarmak da mümkün olur. Oysa durarak mücadele ettiğimizde balık bize bu imkanı vermez. Kalomayı boşaltarak en uzak noktaya kaçmak için çabalar. Bu durum balıkla mücadele süremizin uzamasına ve çeşitli problemlerle karşılaşmamıza sebep olur. Bu problemler; oltadaki mücadele misinasının/ipinin yetmemesi, balığın dibe inerek taşlara girmesi veya oltayı taşlara takması gibi… Bu durumlarla mücadele av süresini uzatır. Bizi çok yorar.

BUYUK BALIK AVINDA OLTAYA TAKILAN BALIGI CEKERKEN YAPILMASI GEREKENLER

Balık oltaya takıldığında belli bir süre en düşük hızda çekilmesinden kasıt balığın bu problemleri çıkarmasının önüne geçilmesidir. Balık bu problemleri çıkaramayacağı bir yere çekilene kadar veya yorulana kadar çekilmelidir. Sonrasında tekne durdurulmalı ve balıkla mücadeleye orada devam edilmelidir. Yoksa balığı çekene kadar bu şekilde devam edilmesi balıkla mücadele keyfinin yaşanmasını engeller. Burada unutulmaması gereken husus şudur: Balığı en düşük hızda çekerek mücadele etmek balığı çok yoran bir eylemdir. Amatör balıkçının balık keyfini yaşaması adına dozu iyi ayarlanmalıdır.

Takıma Kadar Çekildiğinde Kaloma Gevşetilmeli

Olta takıma kadar çekildiğinde balığın son bir mücadele isteğine ve gücüne karşı kaloma gevşetilmelidir. Olta uygun bir yere bırakılıp elle çekilmelidir. Takım elle çekilirken balık basarsa elle kaloma verilmelidir. Bu esnada balık daha fazla basarsa gevşetilen kalomadan misina/ip alması sağlanmalıdır. Böylece hiçbir sorun yaşanmadan balıkla mücadele edilmesi sürdürülmüş olur. Bu tedbir özellikle büyük balık avlarında çok önemlidir.

BUYUK BALIK AVINDA OLTAYA TAKILAN BALIGI CEKERKEN YAPILMASI GEREKENLER

Balık teknenin yanın getirildiğinde başı sudan çıkarılmamalı

Balık teknenin yanına getirildiğinde nasıl alınması gerektiğiyle ilgili bir karar verebilmek için kancaların balığa sağlam bir yerden geçip geçmediği kontrol edilmelidir. Eğer sağlam bir yerden geçmemişse, alırken sorun çıkma ihtimali çok fazlaysa, balığı zorlamayacak bir yöntemle alınmalıdır. Bu durumda kepçe, kakıç kullanılabilir. En doğrusu bu ihtimal göz önünde bulundurularak, balığı daha fazla yoracak şekilde çekilmesi daha doğru olacaktır.

Oltaya sağlam geçen balığın tekneye alınması daha kolaydır. Yeter ki balığın kafasını sudan çıkarmayalım.

Balık Teknenin Yanına Getirildiğinde Başı Sudan Çıkarılmamalı

Balık teknenin yanına getirildiğinde başı sudan çıkarıldığında kafa vurarak kurtulmaya çabalar. Eğer olta iyi yerinden geçmemişse, yara yırtılarak genişlemişse kendini kolayca kurtarır ve dalışa geçer. Balığı bu şekilde kaçırmamak ve son mücadeleye zorlamamak için kafasını sudan çıkarmamakta fayda vardır.

Eğer kancalar iyi yerinden geçmişse çok sorun olmaz. Yeter ki balık mücadele etmeye çalışırken misinayı çok gergin tutmayalım. Eğer misinayı çok gergin tutup balığı zapt etmeye çalışırsak, bu seferde misinayı koparıp, kancayı açıp kendini kurtarabilir.

Büyük Balık Avında Oltaya Takılan Balığı Çekerken Yapılması Gerekenler

Balık Tekneye İtinayla Alınmalı

Bütün kontrolleri yapıp balığın alınması aşamasına gelindiğinde balık itinayla tekneye alınmalıdır. Teknemizin deniz seviyesinden yüksekliği fazla olmadığından büyük balıkları yanağından veya kuyruğundan elle tutarak tekneye alırız. Bu durumda balıklar tekneye kepçeyle, kakıçla veya balık tutucu özel aletlerle de alınabilir

Küpeştesi yüksek teknelerde kakıç kullanımı veya kement kullanımı daha doğru olacaktır. Eğer balık bir kişinin çekemeyeceği kadar büyükse, kombine yöntemler de kullanılabilir.

Bırakılacak Balık İçin Hızlı Hareket Edilmeli

Geri bırakılacak balıklar mümkünse tekneye hiç alınmadan kancalar tekne yanında çıkarılarak bırakılmalıdır. Zaten yorgun olan balığın havasız bırakılması bırakmayı çok zorlaştırmaktadır. Fotoğraf ve videolar balık sudan çıkarılmadan veya canlandırma aşamasında çekilmeli ve hiç vakit kaybedilmemelidir.

Bu uygulamada kancaların hayati organlara geçmediği özellikle kontrol edilmelidir. Hayati organlar nerelerdir: Solungaçlar ve gözlerdir. Özellikle solungaçlara geçen kancaların çıkarılması neticesinde balık çok fazla kan kaybederek dalamamaktadır. Bu durumdaki balıkların bırakılması doğru değildir. Hayati organlara geçmemiş kancaların verdiği hasarlar büyük bile olsa balıklar yaşayabilmektedir.

Büyük Balık Avında Oltaya Takılan Balığı Çekerken Yapılması Gerekenler

Balık Avından Sonra Allah’a Şükredilmelidir

Her nimet gibi balık avı da gerek et olarak, gerekse psikolojik tatmini ve sosyal faydası açısından büyük bir nimettir. Bu nimetin karnımızı doyurucu, hayatımızı kolaylaştırıcı ve bizi motive edici etkisi dolayısıyla Allah’a şükretmemiz gerekir. Allah’ın takdiri olmadan bu nimetlere ulaşmamız mümkün değildir. Allah takdir etmeden balıklar oltamıza rast gelemez, nasip ve kısmet olmaz.

Büyük Balık Avında Oltaya Takılan Balığı Çekerken Yapılması Gerekenler

Akya’nın Mücadele Gücü Videosuhttps://youtu.be/hLg-sJjptnA

Büyük Balık Avında Oltaya Takılan Balığı Çekerken Yapılması Gerekenler

Menderes Yahşi hakkında

Menderes Yahşi: (Rehber ve dalış eğitmeni) 8 Mayıs 1962 senesinde İstanbul doğdu. İ.Ü. İktisat Fakültesini 1986 yılında bitirdi. 1989 - 1995 senelerinde bankacılık. 1995 - 2003 senesinde kurucularından olduğu Escortland Taksim'de bilgisayacılık yaptı. 2003 senesineden beri Antalya-Adrasan'da Deepfishing ve Adrasanbalik olarak, balık avı turları düzenliyor. Evli, bir çocuk babası.
Bu yazı BALIK AVI, BALIK AVI EGITIMI, BALIK AVI VIDEOLARI, FOTOGRAFLAR kategorisine gönderilmiş ve , , , , , , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

YORUMLAR (Lütfen, yorumunuz ile bize katkıda bulunun)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.