DENIZCILIK TERIMLERI SOZLUGU STCW SORU VE CEVAPLARI

Denizcilik Terimleri Sözlüğü Stcw Soru ve Cevapları :

Gemi nedir: Su üzerinde yüzebilen kürek, yelken ve makine gücü ile hareket edebilen özel ihtiyaç, ticaret ve savaş maksatları için çeşitli şekillerde ve muhtelif büyüklüklerde ağaç, saç ve sentetik maddelerden yapılmış teknelere gemi denir.

Gemi adamı kime denir: Bir hizmet akdine dayanarak gemide çalışan kaptan, zabit ve tayfalara gemi adamı denir.

DENIZCILIK TERIMLERI SOZLUGU STCW SORU VE CEVAPLARI

Groston nedir: Geminin tüm kapalı alanlarının hacminin toplamına groston denir.

Detweytton nedir: Geminin taşıyabileceği en fazla ağırlık miktarına detweytton denir.

Omurga nedir: Geminin temeli olmak üzere en alt kısımda baştan kıça kadar uzatılan yekpare ağaç veya demire omurga denir. Teknenin diğer elemanları omurga üzerine inşa edilir.

Bodoslama nedir: Teknenin başını ve kıçını oluşturmak için uzanan, düşey veya eğik, omurganın devamı olan uzantılara bodoslama denir.

Baş bodoslama nedir: Omurgadan baş tarafa kaldırılan ağaç veya demire baş bodoslama denir.

Gemici Düğümleri Örnekler:

İzbarço:

DENIZCILIK TERIMLERI SOZLUGU STCW SORU VE CEVAPLARI

Kazık Bağı:

DENIZCILIK TERIMLERI SOZLUGU STCW SORU VE CEVAPLARI

Camadan Bağı:

DENIZCILIK TERIMLERI SOZLUGU STCW SORU VE CEVAPLARI

Anele Bağı:

DENIZCILIK TERIMLERI SOZLUGU STCW SORU VE CEVAPLARI

Sancak Bağı:

DENIZCILIK TERIMLERI SOZLUGU STCW SORU VE CEVAPLARI

Yoma Bağı:

DENIZCILIK TERIMLERI SOZLUGU STCW SORU VE CEVAPLARI

Kıç bodoslama nedir: Omurgadan kıç tarafa kaldırılan ağaç veya demire kıç bodoslama denir. Pervane ve dümen kıç bodoslama üzerindedir.

Posta (eğri) nedir: Teknenin kaburgasını oluşturan, tekneye şeklini veren ağaç veya demir parçalara posta veya eğri denir. Bu ağaç ve demir parçalar aşağıda omurgaya, yukarıda güverteye bağlanır.

Kemere nedir: Postaları teknenin enine doğru birbirine bağlayan kirişlere kemere denir. Güverte kemereler üzerine konur.

Güverte nedir: Kemerelerin üzerine baştan kıça kadar yatay olarak döşenen su geçirmez perdelere güverte denir.

Küpeşte nedir: Posta veya eğriler üzerine baştan kıça kadar uzatılan geniş ağaç veya saçlara küpeşte denir.

Kaplama nedir: Teknenin su geçirmezliğini sağlayan postalar üzerine konulan ağaç veya saç levhalara kaplama denir.

DENIZCILIK TERIMLERI SOZLUGU STCW SORU VE CEVAPLARI

Köprüüstü nedir: Gemilerin güverte üstüne yapılan yüksek kumanda mevkilerine köprüüstü denir. Köprüüstünün diğer adı da kaptan köşküdür.

Lumbarağzı nedir: Gemiye giriş-çıkışlarda, bordada veya yaşam yerlerinde kullanılan kapılara lumbarağzı denir.

Frengi deliği nedir: Güverteye gelen suların denize akması için bordaya açılan deliklere frengi deliği denir.

Kaporta nedir: Gemilerde bölmeler ve güverteler arasında geçişi sağlayan, kapatıldığında su geçirmeyen kapılara kaporta denir.

Lumbuz nedir: Gemilerin içine hava ve ışık girmesi için bordalara açılan yuvarlak deliklere lumbuz denir.

Baba nedir: Halatları bağlamak için güverte üzerine konulmuş silindir şeklindeki dökme demir sütunlara baba denir. Baba tek veya çift sütunlu olabilir.

DENIZCILIK TERIMLERI SOZLUGU STCW SORU VE CEVAPLARI

Koç boynuzu nedir: Ağaç veya metalden yapılır. Genel olarak iki kollu bir parçadan oluşur. Halat ve savlo voltası için kullanılan bir donanımdır. Kullanılacağı amaca göre çeşitli şekilde olabilir.

DENIZCILIK TERIMLERI SOZLUGU STCW SORU VE CEVAPLARI

Loca nedir: Demir zincirinin geçtiği sancak-iskele başomuzluklarda bulunan boru şeklindeki çelik dökümlere loça denir. Halatlar için yapılmış olanlara halat locası denir.

DENIZCILIK TERIMLERI SOZLUGU STCW SORU VE CEVAPLARI

Manika nedir: Geminin kapalı hacimlerinin havalandırılmasını sağlayan,rüzgarı içeri alacak şekilde yönü değiştirilebilen borulardır. İçeriye su girmemesi için çeşitli biçimlerde yapılırlar.

DENIZCILIK TERIMLERI SOZLUGU STCW SORU VE CEVAPLARI

Mapa nedir: Gemi bordalarında ve güvertelerindeki sabit demir halkalara mapa denir.

Anele nedir: Gemi güvertelerinde mapaların içerisinden geçirilmiş hareketli halkalara anele denir.

DENIZCILIK TERIMLERI SOZLUGU STCW SORU VE CEVAPLARI

Şeytan çarmıhı nedir: İki halat arasında ağaç veya madeni basamakları olan taşınabilir merdivene şeytan çarmıhı denir.

Safra (balast) nedir: Geminin dengesini ayarlamak için geminin farklı yerlerindeki tanklara alınan deniz suyuna safra (balast) denir.

DENIZCILIK TERIMLERI SOZLUGU STCW SORU VE CEVAPLARI

Karina nedir: Teknenin su altında kalan dış kısmına karina denir.

Borda nedir: Teknenin su seviyesinin üstünden güverteye kadar uzanan dış kısmına borda denir.

Sintine nedir: Gemi su kesiminin altında kalan iç tarafın en altına sintine denir.

Alabanda nedir: Gemilerin su kesiminden  yukarıda kalan kaplamaların iç kısımlarına alabanda denir.

Vira nedir:Vinç veya ırgatla halatı yada zinciri çekmeye vira denir.

Mayna nedir: Irgat veya vinçlerle herhangi bir yükün aşağı indirilmesi için verilen emre mayna denir.

DENIZCILIK TERIMLERI SOZLUGU STCW SORU VE CEVAPLARI

Volta nedir: Halatın babaya yada koçboynuzuna bağlanmasına volta denir.

Fora nedir: Halatı bağlı olduğu yerden çözmeye, çıkarmaya fora denir.

Laçka nedir: Halatı tamamen elden çıkarmadan boş vermeye, kaçırmaya laçka denir.

Aganta nedir: Kaloma verilen halatı bir anda tutmak için verilen kumandaya aganta denir.

DENIZCILIK TERIMLERI SOZLUGU STCW SORU VE CEVAPLARI

Kaloma nedir: Halatlara veya zincirlere istenilen miktar boş vermeye kaloma denir.

Suga nedir: Halat veya zinciri sıkarak tutmak için verilen kumandaya suga denir.

DENIZCILIK TERIMLERI SOZLUGU STCW SORU VE CEVAPLARI

Salya nedir: Zincir veya halatları düzgün bir şekilde güverteye uzatmaya salya denir.

DENIZCILIK TERIMLERI SOZLUGU STCW SORU VE CEVAPLARI

Roda nedir: Halatın güverte üzerinde dairesel olarak muntazam toplanmasına roda denir.

Deste nedir: Halat veya zincirlerin gergin vaziyetine deste denir.

Tumba nedir: Herhangi bir cismi alt üst etmeye tumba denir.

Toka nedir: Bir bayrağın yada sancağın seren veya şapkaya kadar tamamiyle çekilmesine toka denir.

Mezestre nedir: Bir bayrağın yada sancağın yarıya kadar çekilmesine mezestre denir.

Arya nedir: Sancak veya yelkenlerin indirilmesi için verilen emre arya denir.

Parima nedir: Küçük teknelerin herhangi bir yere bağladıkları baş ve kıç halatlarına parima denir.

DENIZCILIK TERIMLERI SOZLUGU STCW SORU VE CEVAPLARI

Aborda olmak nedir: Teknenin sancak-iskele bordasını vererek herhangi bir yere yanaşmasına aborda olmak denir.

DENIZCILIK TERIMLERI SOZLUGU STCW SORU VE CEVAPLARI

Kıçtankara olmak nedir: Teknenin kıçını vererek herhangi bir yere yanaşmasına kıçtankara denir.

Avara nedir: Bir teknenin bağlı olduğu yerden hareket edip ayrılmasına avara denir.

DENIZCILIK TERIMLERI SOZLUGU STCW SORU VE CEVAPLARI

Alabora nedir: Bir teknenin yan yatarak batmasına alabora denir.

Alarga nedir: Sahilden açıkta bulunan gemilere alarga denir.

DENIZCILIK TERIMLERI SOZLUGU STCW SORU VE CEVAPLARI

Seren nedir: Direkler üzerine yatay olarak konulmuş, yelken açmak, işaret sancaklarını toka etmek için donatılan çubuklara seren denir.

Silistre Nedir: Günümüzde silistre, Türk Deniz Kuvvetlerinde askeri ve sivil şahısların gemiye geliş ve gidişlerinde selam makamında çalınan düdük olarak adlandırılmaktadır. Aşağıda belirtilen askeri ve sivil şahısların gemiye geliş ve gidişlerinde silistre çalınır:

 • Cumhurbaşkanı,
 • Başbakan ve Meclis Başkanı,
 • Hükümet erkanı,
 • Gemiyi resmen ziyaret eden milli ve ecnebi devlet ricali,
 • Amiral ve generaller,
 • Albaydan binbaşıya kadar (Binbaşı dahil) kara, deniz ve hava subayları,
 • Birlik ve gemi kumandanı olan deniz subayları.

Cunda nedir: Direk ve serenlerin uç kısmına cunda denir.

Çarmık nedir: Direkleri yandan tutan halatlara çarmık denir.

İstralya nedir: Direkleri baş-kıç doğrultusunda tutan halatlara istralya denir.

Karanfil halatı nedir: İki direk arasındaki halata karanfil halatı denir.

Puntel nedir: Kemereleri  alttan destekleyen dikine sütunlara denir. Küpeşteyi tutan dik çubuklara da puntel denir.

Vardavela nedir: Punteller üzerine yatay olarak çekilen demir, ağaç, zincir veya halat korkuluklara vardavela denir.

Gamba nedir: Zincir veya halatın burulmuş şekline gamba denir.

Lavra nedir: Filikalarda sintineye biriken suların akmasını sağlayan kapaklı delikler lavra denir.

DENIZCILIK TERIMLERI SOZLUGU STCW SORU VE CEVAPLARI

Puruva nedir: Geminin baş tarafından ileriye doğru olan istikametine puruva denir.

Pupa nedir: Geminin kıç tarafından geriye doğru olan istikametine pupa denir.

Sancak borda nedir: Geminin sağ tarafı omurgaya dik olan yöne sancak borda denir.

DENIZCILIK TERIMLERI SOZLUGU STCW SORU VE CEVAPLARI

İskele borda nedir: Geminin sol tarafı omurgaya dik olan yöne iskele borda denir?

DENIZCILIK TERIMLERI SOZLUGU STCW SORU VE CEVAPLARI

Sancak baş omuzluk nedir: Geminin puruvası ile sancak bordası arasında kalan yöne sancak baş omuzluk denir.

İskele baş omuzluk nedir: Geminin puruvası ile iskele bordası arasında kalan yöne iskele baş omuzluk denir.

Sancak kıç omuzluk nedir: Geminin pupası ile sancak bordası arasında kalan yöne sancak kıç omuzluk denir.

İskele kıç omuzluk: Geminin pupası ile iskele bordası arasında kalan yöne iskele kıç omuzluk denir.

Tornistan nedir: Gemilerin pervanelerini ters çalıştırarak geri geri gitmesine tornistan denir.

DENIZCILIK TERIMLERI SOZLUGU STCW SORU VE CEVAPLARI

Radansa nedir: Halat kasalarının içine halatın zarar görmemesi için konulan kalp şeklindeki metal parçaya radansa denir.

Kerye nedir: Bir tel halatı aynı kalınlıktaki başka bir tel halatın üzerine bağlamak için kullanılan madeni parçalara kerye denir. Şeytan kilidi olarakta adlandırılır.

Liftin Uskur nedir: Tel veya zincirleri birbirine çektirmek için kullanılan tertibata liftin uskur denir.

Yalpa nedir: Gemilerin rüzgar ve dalga nedeniyle sancak ve iskele tarafa doğru yatıp tekrar doğrulmalarına yalpa denir.

Çapariz nedir: İçinden çıkılamayacak kadar güç olan karışık işe çapariz denir.

Neta nedir: Muntazam, düzgün, tertipli ve emniyetli duruma neta denir.

Fundo nedir: Demir atmaya fundo denir.

Vira demir nedir: Demiri yukarı doğru çekme işlemine vira demir denir.

DENIZCILIK TERIMLERI SOZLUGU STCW SORU VE CEVAPLARI

Hayboci nedir: Irgat kullanarak demirin yavaş yavaş denize verilmesine hayboci denir.

Kaloma nedir: Denizde bulunan zincirin uzunluğuna kaloma denir.

 • Zincir kaloma, derinlikliğin 4 katı salınmalı,
 • Zincir ve Halat kaloma, derinliğin 6 katı salınmalı,
 • Halat kaloma, derinliğin 10 katı salınmalıdır.

Akova nedir: Demirin memesi su yüzeyine değer halde fundo’ya hazır tutulmasına akova denir.

Demir bırakmak nedir: Herhangi bir sebeple denizden alınamayan demirin kilitten açılarak denize bırakılmasına demir bırakmak denir.

Demir kestirmek nedir: Vira ederken zincirin kopmasına demir kestirmek denir.

Demir taramak nedir: Kuvvetli rüzgar veya akıntı sebebiyle demirin dibe tutunamayıp teknenin sürüklenmesine demir taramak denir.

Demir yeri nedir: Demirlemeye uygun yere, demir atılan yere demir yeri denir.

Apiko nedir: Demirin dipten kopmak üzere olduğu duruma apiko denir.

Salpa nedir: Demirin dipten koptuğu duruma salpa denir.

Çıma nedir: Gemicilikte ince halatların uç kısımlarına çıma denir.

Beden nedir: Halatların iki çıması arasında kalan kısmına veya demirin anelesi ile memesi arasında kalan kısmına beden denir.

Burgata nedir: Bitkisel ve sentetik halatların ölçü birimine burgata denir.

Bakla nedir: Zincirleri meydana getiren her bir halkaya bakla denir.

Bir kilit zincir kaç kulaçtır: Bir kilit zincir 15 kulaçtır.

Zincirlik nedir: Zincirlerin gemi içerisinde istiflendiği ambarlara zincirlik denir.

Hırça mapa nedir: Demir zincirinin son çımasının kilitlendiği mapaya hırça mapa denir.

Salma dairesi nedir: Gemi boyu ve zincir kaloma uzunluğunun toplam yarıçaplı daireye salma dairesi denir.

Torno nedir: Tek dilli makaralara torno denir.

Palanga nedir: Az güç sarfı ile çok iş yapmamızı sağlayan iki makara ve halattan meydana gelmiş sistemlere palanga denir.

Palamar halat nedir: Bir gemiyi rıhtıma, şamandıraya veya başka bir gemiye bağlamakta kullanılan kalın halatlara palamar halatı denir.

Açmaz halat denir: Geminin rıhtımdan açmasını önleyen sahile dik açıyla verilen halatlara açmaz halat denir.

Pürmeçe (spring) halat nedir: Geminin iskelede ileri geri hareketini önleyen baştan kıça, kıçtan başa doğru verilen çapraz halatlara pürmeçe (spring) halat denir.

DENIZCILIK TERIMLERI SOZLUGU STCW SORU VE CEVAPLARI

Lashing nedir: Yükün ambar ve güvertede gemiye, kendisine veya diğer yüklere hasar vermesi için bağlanmasına lashing denir.

Danec nedir: Yüklerin hasar görmemesi ve hızlı tahliye edilebilmesi için aralarına ve altlarına konulan hasır, tahta ve benze koruyucu işlevi olan maddeler.

Kavança nedir: Varmak istediğiniz noktanın rüzgar altında, yani rüzgarın estiği yönün aksi istikametinde, kaldığı durumlarda yapmanız gereken  dönüş manevrasıdır.

Barbarişka nedir: Tutulmakta olan bir halatın kaymaması için yapılan bir bağ çeşididir.

Kapela nedir: Gemilerde teçhizatları korumak üzere üstlerine örtülen branda kılıflardır.

Bando nedir: Can kurtarma vasıtalarının denize indirirken, suya değmeye yakınken suya bırakılması için verilen emirdir.

El incesi ne işe yarar:Palamar halatını sahile veya gemiye göndermek için kullanılan kılavuz hallattır. Ucunda ceviz denilen, halata düğüm atılarak yapılmış bir top vardır.

Ordino nedir: Gemiye katılış ve ayrılışta personele düzenlenen bildirim belgesidir.

DENIZCILIK TERIMLERI SOZLUGU STCW SORU VE CEVAPLARI

Irgat nedir:Demir zinciri veya halatları atmak ve çekmek için kullanılan güçlü makinadır.

Bumba nedir: Yük gemilerinde yük aktarmak için ucuna palamar takılmış serene bumba denir.

Selviçe nedir: Yelkenli bir geminin armasındaki hareketli halatlara selviçe denir.

Apazlama nedir: Geminin rüzgarı bordadan almasıdır.

Kırlangıç nedir: Köprü üstünde, sancak ve iskele tarafındaki uzantılara (balkonlara)  kırlangıç denir.

Kavela nedir: Halat bükümünü açmak için kullanılan ucu sivri metal yada ağaç aparatlara kavale denir.

Iskalarya ne demektir: Yelkenli gemilerde direklere çıkmak için çarmıhların aralarına yatay olarak bağlanmış ince halat veya demir çubuklar.

Faça nedir: Borda ile karina arasındaki çizgiye faça çizgisi denir.

Koferdam nedir: Sıvı yüklü tankların baş kıç ve iskele sancak kısımlarındaki boş alanlardır.

Kabotaj nedir: Türk karasularında yapılan seyirdir.

Raspa nedir: Güvertenin bakımı yapılırken pas, kir ve yağdan temizleme işlemine raspa denir.

                    SEYİR SORU VE CEVAPLARI

Seyir nedir: Bir mevkide bulunan teknenin başka bir mevkiye emniyetli bir şekilde gitmesini sağlayan kural ve metotlar bütününe seyir denir.

Serdümen nedir: Gemide dümen tutan kişiye serdümen denir.

Dünyada kaç adet enlem dairesi vardır: Dünyada 90 adet kuzey yarım kürede, 90 adet güney yarım kürede olmak üzere toplam 180 adet enlem dairesi vardır.

Ekvator nedir: Dünyayı tam ortadan kuzey ve güney olmak üzere iki eşit parçaya bölen daireye ekvator denir.

Dünyada kaç tane boylam vardır: Dünyada 180 tane doğu,180 tane de batıda olmak üzere toplam 360 tane boylam vardır.

Başlangıç boylamı nerededir: Başlangıç boylamı İngiltere’nin Greenwich kasabasından geçtiği kabul edilen boylamdır.

Kerteriz nedir: Bir mevkiden bir maddeye olan istikamete kerteriz denir.

Hakiki kerteriz nedir:Coğrafi meridyenden itibaren saat yelkovanı istikametinde 000 dereceden 360 dereceye kadar ölçülen açıya hakiki kerteriz denir. Bir başka tanımlamayla; gerçek kuzey referans alınarak saat yönünde 360° görüş açısıdır. Yani görünen cisim ile kuzey arasında kalan açıdır.

Nispi kerteriz nedir: Geminin pruvasından itibaren 180 derece sancak ve 180 derece iskeleye doğru ölçülen açıya nispi kerteriz denir.

VHF ne işe yarar: VHF (Very High Frequency) 30 – 300 Mhz. arasındaki radyo dalgalarının ismidir. Yakın mesafe haberleşmeye imkan veren telsiz frekansıdır.

Rota nedir: Geminin deniz üzerinde seyrettiği izin istikametine rota denir.

Harita nedir: Dünya üzerinde herhangi bir bölgenin belirli bir ölçek dahilinde küçültülerek ve bir projeksiyon sistemi ile kağıt üzerine çizilmesine harita denir.

Deniz haritaları hangi projeksiyon sistemine göre yapılır?

Deniz haritaları Merkator projeksiyon sistemine göre yapılır.

Merkator Projeksiyonu Nedir?

Ekvator etrafında bir siferoide teğet olan ve bir silindir üzerine matematik olarak teşkil edilen bir silindirik harita projeksiyonuna Merkator Projeksiyonu denir.

Merkator projeksiyonu yerküreyi silindir şeklinde açarak kavisleri düzeltmiştir. Meridyenleri de birbirlerine paralel çizgiler haline getirmiştir. Bu yöntem yeryüzünün görüntüsünün ekvatordan uzaklaştıkça yayvanlaşmasına sebep olmuştur. Bu yüzden paralel arasındaki mesafeler kuzey veya güneye doğru doğru ilerledikçe artar. Ekvatordan uzak bölgeler olduklarından daha büyük görünürler. Aşağıda değişik projeksiyonların bir örneğini görebilirsiniz. Merkator’un silindir projeksiyonu düz çizgiler elde etmeyi sağlıyor.

Sferoid Nedir?

Jeodezide ve birçok çalışmada kolaylık sağlaması açısından düzenli bir yüzey elde etmek amacıyla, yerkürenin kutup ekseni boyunca dönmesi ile oluşan yüzeye sferoid denir. Dönme elipsoidi olarak da tanımlanır.

Kaç çeşit deniz haritası vardır?

1-Genel haritalar

2-Kıyı haritaları (parça haritalar)

3-Liman haritaları (Portolonlar)  olmak üzere 3 çeşit deniz haritası vardır.

Harita folyosu nedir?

Haritalar arandığında kolayca bulunabilmeleri için bölgelere göre ayrı ayrı numaralandırılarak bir sıra halinde ilgili dolaplara konmasına harita folyosu denir.

Türk deniz haritaları kaç folyodur?

Türk deniz haritaları 3 folyodur

1 nci folyo : Karadeniz haritaları

2 nci folyo : Marmara ve ege denizi haritaları

3 ncü folyo: Akdeniz haritaları

Fenerler ne işe yarar?

Bir tehlikenin var oluşunu,

Bir limanın tanınmasını,

Seyir bölgesinde bulunan burun, ada, kayalık, sığlık ve geçitlerin tanınmasını,

Mevki koymaya imkanı sağlar.

1 Deniz mili kaç metredir?

1 Deniz mili 1852 metredir.

1 Kulaç kaç santimetredir?

1 Kulaç 183 santimetredir.

1 Yarda kaç santimetredir?

1 yarda 91.5 santimetredir.

1 Feet kaç santimetredir?

1 feet 30.5 santimetredir.

1 Pus kaç santimetredir?

1 pus 2.54 santimetredir.

Harita nedir?

Üzerinde kara parçalarını, sahilleri, denizleri gösteren belirli ölçekteki kağıtlardır. Ayrıca denizlerin derinliklerini, denize döşenmiş kabloların yerlerini ve askeri eğitim sahalarını da gösterir.

Mesafeler haritaların neresinden alınır?

Mesafeler haritaların sağ ve sol köşelerinde bulunan enlem daireleri üzerinden alınır.

Haritalarda 1 derecelik enlem yayı kaç deniz milidir?

Haritalarda 1 derecelik enlem yayı 60 deniz milidir.

Haritalarda 1 dakikalık enlem yayı kaç deniz milidir?

Haritalarda 1 dakikalık enlem yayı 1 deniz milidir.

Şamandıralar ne işe yarar?

Şamandıralar liman girişlerini ve kanalları markalar. Sığlık, kayalık ve leşlerin yerlerini belirler.

Kanal girişinin sancak tarafı hangi renk şamandıralarla markalanır?

Kanal girişinin sancak tarafı yeşil renkli şamandıralarla markalanır.

Kanal girişinin iskele tarafı hangi renk şamandıralarla markalanır?

Kanal girişinin iskele tarafı kırmızı renkli şamandıralarla markalanır.

Pusula nedir?

Denizde yön gösteren aletlere pusula denir.

Kaç çeşit pusula vardır?

Cayro ve manyetik pusula olmak üzere iki çeşit pusula vardır.

Cayro pusula nedir?

Dünyanın yerçekimi ve merkezkaç kuvveti prensipleriyle çalışan hakiki kuzeyi gösteren pusulalara cayro pusula denir.

Manyetik pusula nedir?

Kutupları aynı isimde olan mıknatısların birbirini itmesi ve farklı isimde olanların birbirini çekmesi prensibiyle çalışan ve manyetik kuzeyi gösteren pusulalara manyetik pusula denir.

Parakete nedir?

Geminin o anda yapmış olduğu süratini (saatteki hızını) ve kat edilen toplam mesafeyi gösteren alete parakete denir.

İskandil nedir?

Denizin derinliğini ölçen alete iskandil denir.

Sextant nedir?

Gök cisimlerinin irtifalarını ölçen alete sextant denir.

Yalpa müşiri nedir?

Geminin sancak yada iskele tarafa doğru kaç derece yattığını gösteren müşire yalpa müşiri denir.

Barometre nedir?

Havanın basıncını ölçen alete barometre denir.

Termometre nedir?

Havanın sıcaklığını ölçen alete termometre denir.

Anemometre nedir?

Rüzgarın yönünü ve hızını ölçen alete anemometre denir.

Higrometre nedir?

Havanın nemini ölçen alete higrometre denir.

Kerteriz almak nedir?

Tekne dışında bulunan herhangi bir maddenin pusula ile açısının ölçülmesine kerteriz almak denir.

Seyir fenerleri nedir?

Teknelerin seyir halindeyken güneşin batışından doğuşuna kadar ki zaman aralığında yakmak zorunda oldukları fenerlere seyir fenerleri denir.

Seyir fenerleri nelerdir?

Silyon feneri, borda fenerleri ve pupa fenerine seyir fenerleri denir.

Silyon feneri geminin neresindedir?

Silyon feneri gemilerde genellikle direklerde bulunur.

Silyon fenerinin rengi nedir?

Silyon fenerinin rengi beyazdır.

Silyon feneri kaç derecelik sektörden görünür?

Silyon feneri 225 derecelik sektörden görünür.

Borda fenerleri geminin neresindedir?

Borda fenerleri sancak ve iskelede olmak üzere genellikle köprüüstü kırlangıçlarda bulunur.

Borda fenerlerinin rengi nedir?

Sancak borda fenerinin rengi yeşil. İskele borda fenerinin rengi kırmızıdır.

Borda fenerleri kaç derecelik sektörden görünür?

Borda fenerlerinin her biri 112.5 derecelik sektörden görünür.

Pupa feneri geminin neresindedir?

Pupa feneri geminin kıç tarafında yada kıça yakın bir yerde bulunur.

Pupa fenerinin rengi nedir?

Pupa fenerinin rengi beyazdır.

Pupa feneri kaç derecelik sektörden görünür?

Pupa feneri 135 derecelik sektörden görünür.

Yedekleme feneri nedir?

Yedekleme feneri geminin başka bir gemiyi çekerken yaktığı bir fenerdir. Pupa fenerinin hemen üzerinde bulunur. Yedekleme feneri sarı renkli olup pupa feneri gibi 135 derecelik sektörden görünür.

Kısıtlı görüş ne demektir?

Sis, pus, sağanak yağmur, tipi ve kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin azalmasına kısıtlı görüş denir.

Kuvvetle yürütülen tekne ne demektir?

Makine ile yürütülen teknelere kuvvetle yürütülen tekne denir.

Denizcilik Terimleri Sözlüğü Stcw Soru ve Cevapları

Yelkenli tekne ne demektir?

Makinesinin kullanılmaması şartı ile sadece yelken ile seyreden tekneye yelkenli tekne denir.

Aldis lambası ne işe yarar?

Gece köprü üstünden diğer geminin köprü üstünü ikaz etmek için kullanılır.

Liman feneri nedir?

Gemilerin liman durumunda iken yaktıkları fenere liman fenerleri denir.

Liman fenerleri  nelerdir?

Gemilerin liman durumunda iken akşam güneşin batışı ile yakılan baş tarafta her yönden görülen beyaz renkli fenerdir. Boyu 50 metreden fazla olan gemiler kıç tarafında aynı özelliğe sahip ikinci bir feneri de yakacaklardır.

Balıkçılıkla uğraşan tekne gündüz hangi işaretleri çeker?

Balıkçılıkla uğraşan tekneler gündüz uçları bitişik iki adet siyah koni çekerler.

Balıkçılıkla uğraşan tekneler gece hangi fenerleri  yakarlar?

Trol çeken tekneler üstteki yeşil alttaki beyaz, Ağ balıkçılığı yapan tekneler üstteki kırmızı alttaki beyaz renkte olan ve dikey bir doğru üzerinde olan iki fener çekeceklerdir.

Kumanda altında olmayan tekne gündüz hangi işaretleri çeker?

Kumanda altında olmayan tekne gündüz dikey bir doğru üzerinde iki adet siyah küre çeker.

Kumanda altında olmayan tekne gece hangi fenerleri yakar?

Kumanda altında olmayan tekne gece dikey bir doğru üzerinde iki adet kırmızı fener çeker.

Manevra gücü kısıtlı tekne gündüz hangi işaretleri çeker?

Manevra gücü kısıtlı tekne gündüz dikey bir doğru üzerinde üç şekil gösterecektir. Bunların en üstteki ve en alttaki siyah küre,ortadaki eşkenar dörtgen şeklinde olacaktır.

Manevra gücü kısıtlı tekne gece hangi fenerleri yakar?

Manevra gücü kısıtlı tekne gece dikey bir doğru üzerinde üstteki ve alttaki kırmızı ortadaki beyaz olmak üzere üç adet fener yakacaktır.

Karaya oturmuş gemi gündüz hangi işaretleri çeker?

Karaya oturmuş gemi gündüz üst üste üç adet siyah küre çeker.

Karaya oturmuş gemi gece hangi fenerleri yakar?

Karaya oturmuş gemi gece liman fenerlerine ilaveten üst üste iki adet kırmızı fener yakacaktır.

Serende çekili olan kırmızı flama ne anlama gelir?

Akaryakıt ikmali yapıldığını veya tehlikeli yük alınıp verildiğini gösterir.

Şapka kırmızısı denilen fener ne zaman yanar?

Gece şartlarında geminin tehlikeli yük taşıması sırasında yanar.

Puruva direği nerededir ve gece üzerinde hangi ışık yanar?

Baş üstündedir. Baş silyon feneri yanar.

Pruva pruvaya gelen tekneler nasıl hareket etmelidir?

Pruva pruvaya gelen teknelerin her ikisi de rotasını sancağa değiştirerek  birbirlerini iskelede bırakacak şekilde geçişlerini yapacaklardır.

Çatışma tehlikesi doğuracak şekilde birbirlerine yaklaşan teknelerin hareket tarzı nasıl olmalıdır?

Çatışma tehlikesi doğuracak şekilde yaklaşan teknelerden diğerini sancak tarafından gören tekne yol vermek zorundadır.

Kısıtlı görüş durumunda demirli tekneler hangi ses işaretini verirler?

Kısıtlı görüş durumunda demirli olan tekneler bir dakikada bir 5 saniye süreli kampana çalacaktır. Boyu 100 metreden büyük tekneler ilave olarak 5 saniye süreli gong çalacaktır.

Kısıtlı görüş durumunda seyir halinde olan tekneler hangi ses işaretini verirler?

Kısıtlı görüş durumunda seyir halinde olan tekneler 2 dakikada bir bir uzun düdük çalacaktır.

Mayın temizleme işleri ile uğraşan teknelerin kaç metre yakınına yaklaşılmaz?

Mayın temizleme işleri ile uğraşan teknelere 1000 m daha fazla yaklaşılamaz.

Kısa düdük ne demektir?

Kısa düdük bir saniye süreli düdük sesi anlamına gelecektir.

Uzun düdük nedir?

Uzun düdük 4-6 saniye süreli bir düdük sesi anlamına gelecektir.

Bir kısa düdük ne anlama gelir?

Bir kısa düdük rotamı sancağa doğru değiştiriyorum demektir.

İki kısa düdük ne anlama gelir?

İki kısa düdük rotamı iskeleye doğru değiştiriyorum ,demektir.

Üç kısa düdük ne anlama gelir?

Üç kısa düdük makinelerim tornistan çalışıyor demektir.

Ana yönler nelerdir?

Kuzey-Doğu-Güney-Batı yönlerine ana yönler denir.

Denizcilik Terimleri Sözlüğü Stcw Soru ve Cevapları

Ara yönler nelerdir?

Kuzey doğu-Güney doğu-Güney batı- Kuzey batı yönlerine ara yönler denir.

Kuzeyden esen rüzgarın ismi nedir ve kaç dereceden eser?

Kuzeyden esen rüzgarın ismi YILDIZ dır. 360 dereceden eser.

Kuzey doğudan esen rüzgarın adı nedir ve kaç dereceden eser?

Kuzey doğudan esen rüzgarın ismi  POYRAZ dır. 045 dereceden eser.

Doğudan esen rüzgarın ismi nedir ve kaç dereceden eser?

Doğudan esen rüzgarın ismi GÜNDOĞUSU dur. 90 dereceden eser.

Güneydoğudan esen rüzgarın ismi nedir?

Güneydoğudan esen rüzgarın ismi KEŞİŞLEME dir. 135 dereceden eser.

Güneyden esen rüzgarın ismi nedir ve kaç dereceden eser?

Güneyden esen rüzgarın ismi KIBLE dir ve 180 dereceden eser.

Güney batıdan esen rüzgarın ismi nedir ve kaç dereceden eser?

Güney batıdan esen rüzgarın ismi LODOS dur ve 225 dereceden eser.

Batıdan esen rüzgarın ismi nedir ve kaç dereceden eser?

Batıdan esen rüzgarın ismi GÜNBATISI dır ve 270 dereceden eser.

Kuzey batıdan esen rüzgarın ismi nedir ve kaç dereceden eser?

Kuzey batıdan esen rüzgarın ismi KARAYEL dir ve 315 dereceden eser.

Denizcilik Terimleri Sözlüğü Stcw Soru ve Cevapları

Dümen nedir?

Gemileri istenilen yöne çevirmek için kıç taraflarına konulmuş demir levhalara dümen denir.

Dümen müşiri nedir?

Dümenin sancak veya iskeleye basılma açılarını gösteren göstergeye dümen müşiri denir.

Dümen yelpazesi nerede bulunur?

Geminin kıç tarafında, pervanenin önünde bulunur.

Sancak alabanda nedir?

Dümeni sancak tarafa doğru sonuna kadar basmaya sancak alabanda denir.

İskele alabanda nedir?

Dümeni iskele tarafa doğru sonuna kadar basmaya iskele alabanda denir.

Sancak 10 nedir?

Dümeni sancak tarafa doğru 10 derece basmaya sancak 10 denir.

İskele 15 nedir?

Dümeni iskele tarafa doğru 15 derece basmaya iskele 15 denir.

Ortala ne demektir?

Dümenin sıfır dereceye alınması için verilen kumandadır.

Viya ne demektir?

Gemiyi pruvasının bulunduğu rotada tutmak için verilen komuttur.

275 de viya ne demektir?

Serdümenin 275 rotasında gitmesi için verilen kumandadır.

Kaç böyle ne demektir?

Pruvanın kaç derecede olduğunu sormaktır.

Rüzgar üstü ne demektir?

Rüzgarın geldiği yöne rüzgar üstü denir.

Rüzgar altı nedir?

Rüzgarın estiği yönün aksi istikametine rüzgar altı denir.

STCW SORULARI

Standards of Training Certification and Watchkeeping

Gemiadamı kime denir?

Gemide çalışan herkese gemiadamı denir.

Gemiadamları kimlerden oluşur?

Gemiadamları kaptan, zabit, tayfa ve kamarotlardan oluşur.

Geminin güverte bölümünün personel ve disiplin amiri kimdir?

1.zabit (2. Kaptan) dir.

Geminin makinelerinin işletilmesinden sorumlu kişi kimdir?

Çarkçıbaşıdır.

Alınan STCW Belgeleri kaç yıl geçerlidir?

5 yıl geçerlidir

Sefer bölgeleri nelerdir?

Liman sefer bölgesi, Kabotaj sefer bölgesi, Yakın kıyısal sefer bölgesi ve Uzak sefer bölgesidir.

Geminin sevk ve idaresinden kim sorumludur?

Kaptan sorumludur.

Hizmet sözleşmesi nedir?

İşveren ile gemiadamı arasında yazılı olarak yapılan sözleşmedir. İşverenin olmadığı durumda vekili de sözleşmeyle gemi adamını işe alabilir.

Deniz iş yasasının gemi adamlarına sağladığı haklar nelerdir?

Yatacak yer, maaş, yemek, yurda iade garantisi sağlar.

Hizmet sözleşmesi kaç nüsha yapılır?

Hizmet sözleşmesi 2 nüsha yapılır. Biri işverende kalır. Diğeri gemiadamına verilir.

Kaç çeşit sözleşme vardır?

Seferlik, süreli ve süresiz olmak üzere 3 çeşit sözleşme vardır.

Gemi adamı yıllık ücretli izni ne zaman hak eder?

Aynı gemide en az 6 ay çalışınca hak eder.

Yıllık ücretli izin süresi ne kadardır?

Aynı gemide 6 ay çalışanlar için 15 gündür. En az 1 yıl çalışanlar için 30 gündür.

Gemiadamı kıdem tazminatını ne zaman hak eder?

Aynı gemide en az 1 yıl çalışanlar kıdem tazminatını hak eder.

Gemilerde çalışan gemi adamlarının haklarını düzenleyen kanun hangisidir?

Deniz iş kanunudur.

MARPOL nedir? (Marine Pollution Prevention)

Uluslararası deniz kirliliğini önlenmesi sözleşmesidir.

MARPOL’e göre özel alanlarda denize çöplerimizi atabilirmiyiz?

Özel alanlarda denize hiçbir şey atamayız.

MARPOL’e göre denizlere kesinlikle atılması yasak olan maddeler nelerdir?

Sentetik halatlar, plastikler ve naylon maddeler kesinlikle denize atılamaz.

Deniz kirliliğine sebep olan gemilere ne tür ceza verilir?

Çok ağır para cezası verilir.

Gemilerdeki acil durumlar nelerdir?

Karaya oturma, denize adam düşmesi, iki geminin çarpışması, su alma ve yangın

Paraşütlü işaret fişeklerinin özellikleri nelerdir?

Paraşütlü işaret fişekleri 45° açıyla fırlatıldığında 200 m yükseğe çıkar. En aşağı 40 saniye süreyle parlak kırmızı ışık verir. Geçe 25 milden, gündüz 5 milden gözükür.

Batan gemideki kazazedeyi bekleyen tehlikeler nelerdir?

Boğulma, patlama, açlık, susuzluk, ümitsizlik, yırtıcı deniz hayvanları ve hipotermi

Normal şartlarda soluduğumuz havanın yüzde kaçı O₂ oksijendir?

Soluduğumuz havanın % 21 O₂ Oksijendir. %79 N Azottur.

Beyin kaç dakika oksijensiz kaldığında ölüm olayı meydana gelir?

Beyin 4 – 6 dakika oksijensiz kalırsa ölüm gerçekleşir.

Gemilerde acil durumlarda yapılan iş dağılımına ne denir?

Role denir.

Acil durumlarda yapılacak iş dağılımını gösteren cetvele ne denir?

Role cetveli denir.Kişisel can kurtarma araçları nelerdir?

Can simidi, can yeleği, ısı koruyucu tulum, dalma giysileridir.

Can yeleği ne işe yarar?

Can yeleği giyinen kişiyi boğulmaktan kurtarır ve o kişinin sudaki yerini belirler.

Can yeleği üzerinde bulunan malzemeler nelerdir?

Can yeleği üzerinde kemer, düdük, fener ve ışık yansıtıcı bantlar bulunur.

Kaç çeşit can yeleği vardır?

İki çeşit can yeleği vardır. Şişme tip ve Kapok tip.

Denizcilik Terimleri Sözlüğü Stcw Soru ve Cevapları

Can simidi ne işe yarar?

Denize düşen adama atılarak onun su üstünde kalmasını ve yerinin belli olmasını sağlar.

Can simidi ağırlığı ne kadardır?

Can simidi ağırlığı 2,5 kilogramdır.

Kaç çeşit cansimidi vardır?

Işıklı, savlolu ve MOB olmak üzere 3 çeşit can simidi vardır.

Can simidi feneri en az ne kadar süre yanmalıdır?

En az 2 saat yanabilmelidir.

Can simidi üzerindeki savlo en az kaç metre olmalıdır?

En az 30 metre olmalıdır.

Denizcilik Terimleri Sözlüğü Stcw Soru ve Cevapları

Matafora ne işe yarar?

Filikaların ve can sallarının denize indirilmesine yarar.

Gemideki en uzun halat hangisidir?

Yedekleme halatıdır.

Gemideki en kısa halat hangisidir?

Çan halatıdır.

MOB nedir? (Man Overboard)

MOB Denize adam düştü şamandırasıdır. Üzerinde ışık ve duman kandili vardır. Kaptan köşkünde sancak ve iskele kırlangıç da bulunur.

Hipotermi nedir?

Hipotermi vücut sıcaklığının normalin altına düşmesidir.

Hipotermiden en iyi koruyan giysi nedir?

Dalma, atlama giysisidir.

Gemilerde en fazla kaç metreden denize atlanmalıdır?

En fazla 5-6 metreden atlanmalıdır.

Denize nasıl atlanmalıdır?

Can yeleğini iyice göğsümüze bastırıp çivileme atlanmalıdır.

Can salı nedir?

Can salı motorsuz can kurtarma vasıtasıdır.

Can salını şişiren gazın adı nedir?

Karbondioksit dir.

Can salındaki hidrostatik kilit kaç metre derinlikte açılır?

4 metre derinlikte açılır.

Can salı ve filikalarda bulunan deniz demiri ne işe yarar?

Can salı ve filikaların sürüklenmesini önler.

Can salında hangi malzemeler bulunur?

Can salında, ilk yardım çantası, su, hazır yiyecek, olta takımı,  pompa, tamir kiti bulunur.

Geminizde yangın çıktı ve geminiz batmak üzere ne yaparsınız?

Can yeleğimi giyer Role Cetvelindeki görev yerime giderim.

Gemi ne zaman terk edilir?

Kaptan gemiyi terk emri verdiği zaman terk edilir.

Gemiyi terk kaç şekilde yapılır?

 • Suya atlayarak,
 • Can kurtarma vasıtalarına binerek yapılır.

Can sallarında günde kişi başı ne kadar su dağıtılır?

İlk 24 saatte su verilmez. Takip eden günde kişi başı yarım litre su verilir.

Yanma nedir?

Yanıcı maddenin ısı ile ısıtılması sonucu oksijenle birleşerek kimyasal reaksiyona girmesine yanma denir.

Yangın nedir?

Kontrolümüz altında olmayan yanmalara yangın denir.

Yangını meydana getiren maddeler nelerdir?

Yanıcı madde, ısı ve oksijendir.(Bu duruma yangın üçgeni denir)

Yanıcı maddeler kaç gruba ayrılır?

Yanıcı maddeler katı, sıvı ve gaz olmak üzere üç gruba ayrılır.

Yangının söndürülebilmesi için oksijen miktarının yüzde kaçının altına düşmesi gerekmektedir?

Oksijen O₂ seviyesinin %14 altına düşmesi gerekir.

Aşçı hanelerde meydana gelen yangınlarda (tava tutuşması gibi) söndürücü olarak ne kullanılır?

Yangın Battaniyesi kullanılır.

Isı korumalı atlama giysileri yardımsız olarak ne kadar süre ile giyilip çıkartılmalıdır?

Isı korumalı atlama giysileri 2 dakika içinde giyilip çıkarılmalıdır.

Kaç çeşit yangın vardır?

A Sınıfı yangın- B Sınıfı yangın- C Sınıfı yangın- D Sınıfı yangın ve E Sınıfı yangın olmak üzere 5 çeşit yangın vardır.

A Sınıfı yangın nedir?

Katı maddelerin(Ağaç-dolap-elbise-yatak gibi) oluşturduğu yangınlara A Sınıfı yangın denir. Adi yangın olarak da adlandırılır.

B Sınıfı yangın nedir?

Sıvı  maddelerin(Benzin-motorin-tiner-boya gibi) oluşturduğu yangınlara B Sınıfı yangın denir.

C Sınıfı yangın nedir?

Yanıcı Gazların(Metan-Bütan-Asetilen gibi) oluşturduğu yangına C Sınıfı yangın denir.

D Sınıfı yangın nedir?

Metallerin (Demir-Aliminyum-Mağnezyum gibi) oluşturduğu yangınlara D Sınıfı yangın denir.

E Sınıfı yangın nedir?

Elektrik yangınlarına E Sınıfı yangın denir.

Yangın söndürme maddeleri nelerdir?

Su, Köpük, Kuru kimyasal toz ve Karbondioksit

E Sınıfı Elektrik yangınını söndürmek için ne kullanılır?

Elektrik yangınlarında Karbondioksit (CO₂) kullanılır. KESİNLİKLE SU VE KÖPÜK KULLANILMAZ. Karbondioksit (CO₂) yoksa kuru kimyevi toz veya halon gazı da kullanılabilir.

Taşınabilir seyyar yangın söndürme tüpleri (Minimaxlar) ile yangını söndürürken nelere dikkat etmemiz gerekir?

 • Rüzgarı arkamıza almalıyız,
 • Yangının kaynağına ve alevlerin dibine sıkmalıyız.
 • Söndürmeye bize yakın yerden başlamalıyız.

Gemilerde yangın çıkış sebepleri nelerdir?

 • Sigara içmek,
 • Elektrik devrelerindeki arızalar,
 • Sintinelerin kirli olması,
 • Makine dairelerinde yağlı bez parçaları,
 • Makinelerde meydana gelen yakıt ve yağ kaçakları,
 • Elektrik devrelerinin aşırı yüklenmesi,
 • Gemiye yıldırım düşmesi gibi nedenler gemilerde yangın oluşturur.

Gemilerde kullanılan yangın Dedektörleri ne işe yarar?

Yangın dedektörleri bulundukları yerlerde meydana gelen yangını köprü üstüne ihbar eder.

Kaç çeşit yangın detektörleri vardır?

 • Duman dedektörleri
 • Isı dedektörleri
 • Alev dedektörleri olmak üzere üç çeşit yangın dedektörleri vardır.

Asetilen tüpünün yangınına neyle müdahale edilir?

Fom köpüğü yada kimyasal toz ile müdahale edilir.

Yangını söndürmede başarılı olabilmek için neler gereklidir?

Eğitim, teçhizat, görev dağılımı gereklidir.

Pulvarize su ne ile üretilir. Nerede kullanılır?

Aplikatör ile üretilir. Yangın söndürme, soğutma ve yıkamada kullanılır.

Boya stor(ambar)undaki yandın ne cins bir yangındır. Neyle müdahale edilir?

B Sınıfı (sıvı madde) Kimyasal yangındır. Köpüklü su ile müdahale edilir.

STCW nedir? – Standards of Training Certification and Watchkeeping

STCW Gemi Adamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Tutma Standartları)

SOLAS Nedir? (Safety of Life at Sea)

Denizlerde Can Emniyeti sözleşmesine SOLAS denir.

IMO Nedir? (International Maritime Organization)

Uluslararası Denizcilik Örgütüne İMO denir.

Denizcilik Terimleri Sözlüğü Stcw Soru ve Cevapları

Büyük Balık Avı Videosu: https://youtu.be/fgdRJyruNwI

Denizcilik Terimleri Sözlüğü Stcw Soru ve Cevapları

Denizcilik Terimleri Sözlüğü Stcw Soru ve Cevapları

Menderes Yahşi hakkında

Menderes Yahşi: (Rehber ve dalış eğitmeni) 8 Mayıs 1962 senesinde İstanbul doğdu. İ.Ü. İktisat Fakültesini 1986 yılında bitirdi. 1989 - 1995 senelerinde bankacılık. 1995 - 2003 senesinde kurucularından olduğu Escortland Taksim'de bilgisayacılık yaptı. 2003 senesineden beri Antalya-Adrasan'da Deepfishing ve Adrasanbalik olarak, balık avı turları düzenliyor. Evli, bir çocuk babası.
Bu yazı DENIZCILIK TERIMLERI MEVZUAT, MEVZUAT kategorisine gönderilmiş ve , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

DENIZCILIK TERIMLERI SOZLUGU STCW SORU VE CEVAPLARI için 4 cevap

 1. haluk etiz der ki:

  stcw sınav sorularına ulaşamadım. yardımcı olabilirmisiniz

 2. Yusuf Küçükmustafa der ki:

  Yararlı bir çalışma. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.

 3. Gönül Yahsi der ki:

  Konuyla ilgili herkes için faydalı bir çalışma olmuş. Emeği geçen herkese teşekkürler.

YORUMLAR (Lütfen, yorumunuz ile bize katkıda bulunun)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.