DENIZDE AVLANMASI YASAK OLAN TURLER

Denizde Avlanması Yasak Olan Türler :

5/2 NUMARALI AMATÖR AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

 (TEBLİĞ NO: 2020/21)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 1/9/2020-31/8/2024 tarihleri arasında amatör balıkçılığın belirli kurallar çerçevesinde yapılmasını sağlamak üzere kullanımına izin verilen avlanma araçları ile ticari amaç dışı su ürünleri avcılığı yapacak olanların avlanmalarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

DENIZDE AVLANMASI YASAK OLAN TURLER
Akdeniz Foku ( Monachus monachus )

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Genel Düzenlemeler

Avlanması yasak olan türler

MADDE 6 – (1) Çizelge 1’de yer alan türlerin, denizlerde ve içsularda  avlanmaları tamamen yasaktır.

DENIZDE AVLANMASI YASAK OLAN TURLER
Ticari deniz süngerleri (Spongia officinalis, Spongia agaricina, Hippospongia communis)

Çizelge 1- Avlanması tamamen yasak olan türler

TürlerLatince adıTürlerLatince adı
Deniz alasıSalmo trutta labraxKırmızı yıldızAsterina pancerii
Büyük camgöz(Kum) köpek balığıCarcharhinus plumbeusKırmızı mercanCorallium rubrum
Siyah mercanSavalia savaglia
Güneşlenenköpek balığıCetorhinus maximusDeniz atıHippocampus hippocampus
Köpek balığıGaleorhinus galeusMinareCerithium vulgatum
Dikburun köpek balığıLamna nasusŞeytan minaresiGourmya yulgata
Deniz kulağıHaliotis tuberculata lamellosa
Mahmuzlu camgözSqualus acanthiasPinaPinna nobilis
Deniz kaplumbağalarıCaretta carettaMührelerLamellaridae
Chelonia mydasMayaMaja squinado
Dermochelys coriaceaAkdeniz fokuMonachus monachus
Trionyx triunguisYunus ve BalinalarCetacea
Mersin balıklarıAcipenser spp.OrfozEpinephelus marginatus
Mersin morinasıHuso husoYağlı balıkGarra rufa
Alakır alasıSalmo kottelatiYağ balığıPseudophoxinus sp.
Deniz çayırlarıPosidonia oceanicaTicari denizsüngerleriSpongia officinalis
Zostera nolteiSpongia agaricina
  Hippospongia communis
DENIZDE AVLANMASI YASAK OLAN TURLER
Orfoz (Epinephelus marginatus)

ALTINCI BÖLÜM

Yasal İşlemler ve Yasak Kararları

Koruma ve kontrolle görevli olanlar

MADDE 18 – (1) Tarım ve Orman Bakanlığı  teşkilatında ve Bakanlığa bağlı su ürünleri ile ilgili teşekküllerde su ürünlerinin, deniz ve iç suların koruma ve kontrolü ile görevlendirilen personel ile emniyet, jandarma, sahil güvenlik, gümrük ve orman muhafaza teşkilatları mensupları, belediye zabıtası amir ve mensupları, kamu tüzel kişilerine bağlı muhafız, bekçi ve korucular ile emniyet ve jandarma teşkilatının bulunmadığı yerlerde köy muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri koruma ve kontrolle görevlidir.

Deniz kaplumbağaları (Caretta caretta, Chelonia mydas, Dermochelys coriacea, Trionyx triunguis)

(2) Koruma ve kontrolle görevli olanlar, 1380 sayılı Kanun kapsamına giren kabahatler hakkında tutanak tutmak, kabahatte kullanılan istihsal vasıtalarına ve elde edilen su ürünlerine el koymak, anılan Kanunun ek 3 üncü maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde idari para cezalarını kesmekle vazifeli ve yetkilidirler.

Mersin balıkları (Acipenser spp.)

İdari yaptırımlar

MADDE 19 – (1) Koruma ve kontrolle görevli olanlar tarafından aykırılığın niteliğinin ticari veya amatör olup olmadığının belirlenmesinde; 

a) Amatör amaçlı su ürünleri avcılığında alıkonulabilir miktara izin verilen ürün miktarından 3 kat veya daha fazla ürün,

b) Avlanması tamamen yasaklanmış türlerden, tür veya sayı bazında birden fazla ürün,

c) Zaman yasağında olan türlerden, amatör amaçlı su ürünleri avcılığında izin verilen miktardan 2 kat veya daha fazla ürün,

ç) Amatör amaçlı su ürünleri avcılığında kullanılmasına izin verilen av aracı sayısından (iğne sayısı hariç) 2 kat veya daha fazla av aracı,

d) Yemlik uzatma ağı hariç her türlü germe, uzatma, sürütme, çevirme ve benzeri ağlar ve ticari amaçlı su ürünleri avcılığında kullanımına izin verilen diğer av araçları,

e) Amatör avcılıkta kullanımı yasaklanmış birden fazla av aracı,

f) Her türlü patlayıcı, öldürücü, bayıltıcı, uyuşturucu, uyutucu, uyarıcı maddeler, karpit, sönmemiş kireç, balık otu, elektroşok ve benzerlerinin kullanıldığı,

tespit edilen kabahatler, ticari amaçla yapılan avcılık faaliyetine aykırılık kapsamında değerlendirilir ve 1380 sayılı Kanunda söz konusu kabahatlere ilişkin öngörülen yaptırımlar uygulanır.

Deniz Alası (Salmo trutta labrax)

             (2) Aykırılığın niteliğinin ticari olarak değerlendirilmesinde, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen hususlardan bir tanesinin gerçekleşmesi yeterlidir.

          (3) Bu maddenin birinci fıkrasında yer alan hususlarda belirtilen limitlere kadar olan aykırılıklar; söz konusu fıkranın (d) ve (f) bentleri hariç olmak üzere, amatör amaçla yapılan avcılık faaliyetine aykırılık kapsamında değerlendirilir ve 1380 sayılı Kanunun birinci fıkrasının (k) bendinde amatör amaçla yapılacak avcılık faaliyetlerine yönelik olarak getirilen hükümlere aykırı hareket edenler için öngörülen yaptırımlar uygulanır.

Büyük camgöz (Kum) köpek balığı (Carcharhinus plumbeus)

Yasak kararları

MADDE 20 – (1) Bu Tebliğde belirtilen yasak, sınırlama ve yükümlülükleri belirlemeye ve ilân etmeye Bakanlık yetkilidir. Mülki idareler, diğer bakanlıklar ve ilgili kamu kuruluşları, özel ve tüzel kişiler; bu yasaklara aykırı veya yeni yasaklama kararı alamaz, ilan edemez.

Denizde Avlanması Yasak Olan Türler

Büyük Balık Avı Videosu: https://youtu.be/zf4ZQ6niCk4

Denizde Avlanması Yasak Olan Türler

Menderes Yahşi hakkında

Menderes Yahşi: (Rehber ve dalış eğitmeni) 8 Mayıs 1962 senesinde İstanbul doğdu. İ.Ü. İktisat Fakültesini 1986 yılında bitirdi. 1989 - 1995 senelerinde bankacılık. 1995 - 2003 senesinde kurucularından olduğu Escortland Taksim'de bilgisayacılık yaptı. 2003 senesineden beri Antalya-Adrasan'da Deepfishing ve Adrasanbalik olarak, balık avı turları düzenliyor. Evli, bir çocuk babası.
Bu yazı BALIK AVI, BALIK AVI EGITIMI, BALIK AVI VIDEOLARI, FOTOGRAFLAR, MEVZUAT kategorisine gönderilmiş ve , , , , , , , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

YORUMLAR (Lütfen, yorumunuz ile bize katkıda bulunun)

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.