GEMIADAMI SINAV SORULARI CEVAPLARI BILGILER ACIKLAMALAR

Gemiadamı Sınav Soruları Cevapları Bilgiler Açıklamalar :

Seyir, Gemicilik, Deniz Kirliliği ve Farkındalık, Denizde Güvenlik

1- Boyu 50 metreden daha uzun karaya oturmuş tekne çatışmayı önleme tüzüğüne göre gece hangi fenerleri yakar?

 • Demir fenerlerine ilaveten her yönden görünür iki adet kırmızı fener
GEMIADAMI SINAV SORULARI CEVAPLARI BILGILER ACIKLAMALAR

2- Bir seyir işareti, denizaltı kablosu veya boru hattının döşenmesi veya toplanması çalışması yapan bir tekne aşağıda belirtilen teknelerden hangi sınıfa girer?

 • Manevrası kısıtlı bir tekne sınıfına girer.

3- Gemimizin rotası 262° iken hakiki kerterizi 072° olarak ölçülen bir geminin nispi kerterizi kaç derece olur?

 • Nispi kerterizi SANCAK 170° olur.

4- Balıkçı tekneleri çatışmayı önleme tüzüğüne göre gündüz hangi işaretleri taşır ?

 • Dikey durumda tepeleri birbirine bitişik iki siyah koni taşır.

5- Bir uzun düdük deyimi aşağıdaki düdük sesi sürelerinde hangisidir?

a. 3-4 saniye b. 3-5 saniye c. 4-6 saniye d. 4-8 saniye

Cevap: c. 4-6 saniye

6- Bir harita üzerindeki çalışmada enlem değerleri haritanın neresinden alınır?

 • Sag ve sol taraftan alınır
GEMIADAMI SINAV SORULARI CEVAPLARI BILGILER ACIKLAMALAR

7- Aşağıdaki fener sektörlerinden doğru olanı bulunuz.

a. Borda feneri : 90 derece b. Silyon feneri : 112,5 derece

c. Pupa feneri :225 derece d. Yedekleme feneri : 135 derece

Cevap: d. Yedekleme feneri : 135 derece

8- Uluslararası VHF muhaberesinde acil yardim kanalı hangisidir?

a. 16 b. 06 c. 73 d. 14

Cevap: a. 16

9- 135 dereceden esen rüzgar hangisidir?

 • Keşişleme

10- MERKATOR projeksiyonunda 1 dakikalık enlem farkı kaç deniz milidir?

 • 1 deniz mildir. (1.852 m.)

11- Seyir haritalarında doğal sapma miktarı nereden okunur?

 • Harita üzerine çizili olan pusula gülünde doğal sapma ibresi yazar.

12- Ulusal meteorolojik haritalarda (sinoptik) alçak basınç alanının kısaltması nedir?

a. A b. Y c. H d. L

Cevap: a. A

13- 16. kanaldan yapılacak tehlike haberleşmesinde öncelik sıralaması hangisidir?

a. Güvenlik, aciliyet, tehlike b. Mayday, pan pan, securite

c. Tehlike, güvenlik, aciliyet d. Panpan,securite,mayday

Cevap: b. Mayday, pan pan, securite

14- Pruva pruvaya çatışma rotasındaki teknelerin hareket tarzı ne olmalıdır?

 • Her iki tekne de sancağa dönüş yapmalıdır.

15- Aşağıdakilerden hangisi ara yönlerdir?

a. 045-225-270-135 b. 045-000-315-135   c. 045-225-180-270 d. 045-135-225-315

Cevap: d. 045-135-225-315

16- Dünya üzerinde kaç adet enlem dairesi vardır?

 • 180 adet enlem dairesi vardır
GEMIADAMI SINAV SORULARI CEVAPLARI BILGILER ACIKLAMALAR

17- Aşağıdakilerden hangisi seyir fenerlerinden değildir?

a. Borda feneri b. Yedekleme feneri c. Pupa feneri d. Silyon feneri

Cevap: b. Yedekleme feneri

18- VHF 16 bandında tehlikede olduğunuzu bildirmek için kullanacağınız uluslararası kod aşağıdakilerden hangisidir?

a. MAYDAY b. S.O.S c. PANPAN d. SECURITE

Cevap: a- MAYDAY

19- Lodos rüzgarı hangi yönden eser?

 • Güneybatı yönünden eser.
GEMIADAMI SINAV SORULARI CEVAPLARI BILGILER ACIKLAMALAR

20- Harita üzerinde yön belirlemeye yarayan 0 – 360 arası derecelendirilmiş şekle ne denir?

a. Pusula kartı b. Pusula gülü c. Pusula yelpazesi d. Kerteriz göstergesi

Cevap: b. Pusula gülü

GEMIADAMI SINAV SORULARI CEVAPLARI BILGILER ACIKLAMALAR

21- Omurga hattına bir saat yerleştirelim, 12 tam baş tarafa gelsin, bu durumda saat 22.10 da sırası ile ; akrep ve yelkovan teknenin hangi bölümlerini gösterir?

 • İskele baş omuzluk, sancak baş omuzluk bölümlerini gösterir.

22- Demir yerine geldiniz, iskandilden dip derinliğine baktınız 9.5 metre; bu şartlarda tamamen zincir kullanılan bir demir takımı ile kaç metre kaloma vermelisiniz?

a. 36 metre b. 38 metre c. 57 metre d. 95 metre

Cevap: b. 38 metre (9,5 m x 4 kat = 38 m)

23- Ağır hava şartlarında güçlükle yol alıyorsunuz. 16. kanaldan mayday kodu ile tehlike çağrısı aldınız. Tehlikedeki kişilere karşı sorumluluğunuz nedir?

 • Kendi mürettebatımı ve teknemi tehlikeye sokmamak koşulu ile yardim etmek zorundayim.

24- Denize adam düşerse; adamı pervaneden sakınmak için ne yapılmalıdır?

 • Motor boşa alınıp, adamın düştüğü tarafa dümen alabanda basılır.

25- Gemicilikte kullanılan tek dilli makaralara ne denir?

 • Torno denir.

Gemiadamı Sınav Soruları Cevapları Bilgiler Açıklamalar

26- Bir kilit zincirin uzunlugu …….. kulactir? Zinciri meydana getiren her bir

halkaya …….. denir? Noktalı yerlere gelmesi gereken sözcükler aşağıdakilerden hangisidir?

a. 10 Kulaç-Lokma b. 14 Kulaç-Kilit c. 15 Kulaç-Bakla d. 18 Kulaç-Anele

Cevap: c- 15 Kulaç-Bakla

27- Bir halatın çıması veya bedenine muhtelif etkilerden korumak için halatın üzerine sıkı sıkıya bir sıra gırcala sarma işlemine ne denir?

 • Facuna denir.

28- Teknenizle deniz üzerinde yüzen bir cisme çarptınız. Çok miktarda su alıyorsunuz. Ne yaparsınız?

a.16. kanaldan mayday kodu ile tehlike çağrısı yaparım.

b. Önce suyun girişini azaltmak için deliği tıkamaya çalışırım. Eldeki tüm imkanlarla daimi su tahliyesine devam ederim.

c. Liman yakınsa limana giderim. Yakın değilse en yakın uygun sahile tekneyi oturtmak için şartları degerlendiririm.

d. Yukarıdakilerin hepsi doğrudur.

Cevap: d- Yukarıdakilerin hepsi doğrudur.

29- Borda saçlarında görülen su seviyesine dik kaynaklara ne denir?

a. Armuz b. Sokra c. Gecme d. Bindirme

Cevap: a. Armuz.

30- Gemilerde kullanılan kerye ne işe yarar?

 • İki tel halatı birbirine bağlamakta kullanılır.

31- Aşağıdakilerden hangisi demir yeri seçiminde göz önüne alınması gereken hususlardan değildir?

a. Demirlenecek suyun derinligi ve dip yapısı

b. Limandaki diğer gemilerin demirleme durumları

c. Deniz suyu sicakligi

d. Limandaki hakim doğa koşulları (rüzgar, akinti vs.)

Cevap: c. Deniz suyu sıcaklığı

32- Aşağıdaki 4 kumandadan hangisi diğerlerine benzemez?

a. Mayna b. Salpa c. Funda d. Apiko

Cevap: a. Mayna 

 • Irgat veya vinçlerle herhangi bir yükün aşağı indirilmesi için verilen emre mayna denir. Diğerleri demir atmakla ile ilgili terimlerdir.

33- Irgatın hangi mekanizmasi suga edildiğinde kalomayı durdurur?

– Kastanyola (akan çapa zincirini durdurmaya yarayan demir kol)

34- Demir zincirinin gemide kalan son çıması aşağıdakilerden hangisine bağlanır?

a. Ana güverteye b. Başüstündeki babaya c. Hırça mapaya d. Irgat fenerine

Cevap: c. Hırça mapaya bağlanır.

35- Geminin su altında kalan dış yüzeyine ne denir?

a. Sintine b. Karina c. Borda d. Alabanda

Cevap: b. Karina denir.

36- Halatların kopma noktasına ne denir?

a. Tize b. Burgata c. inç d. Kaloma

Cevap: a. Tize 

Tize: Halatı germek.

Burgata: Halat ve zincirlerin ölçü birimi

37- Ağır denizlerde gemimize aborda olması gereken küçük bir tekne hangi taraftan yanaştırılır?

a. Sancak tarafından b. İskele tarafından c. Rüzgaraltı tarafından   d. Rüzgarüstü tarafınd.

Cevap: c. Rüzgaraltı tarafından

38- Gemilerde yön gösteren aletlere ne denir?

a. Parakete b. İskandil c. Radar d. Pusula

Cevap: d. Pusula denir.

39- Hayboci ne demektir?

 • Demirin ırgat çalıştırılarak makine gücüyle denize verilmesidir.

40- Demirin dipten kurtulması ve geminin deniz dibi ile ilişkisinin kesilmesini rapor etmek

aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

a- Vira b- Salpa c- Apiko d- Alesta

Cevap: b- Salpa

41- En yakın sahilden 3 mil açığa kadar ve iç sularda kirlilikle ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?

a. Denize hiçbir şey atılamaz.

b. Su üzerinde yüzen malzemeden oluşan atıklar atılamaz.

c. Sadece yemek artıkları atılabilir.

d. Yemek atıkları ufalanmış olarak atılabilir.

Cevap: a. Denize hiçbir şey atılamaz.

42- Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78)’in EK-5’de belirtilen gemilerden atılan çöpler ile ilgili kurallar kapsamında denize atılması kesinlikle yasak olan madde aşağıdakilerden hangisidir?

a- Yüzebilecek olan istif gereçleri. b- Ambalaj malzemeleri. c- Sentetik halatlar.     d- Madeni şişeler.

Cevap: c- Sentetik halatlar.

43- Aşağıdakilerden hangisi MARPOL sözleşmesine göre sintinenin basılması şartlarından değildir?

a- Gemi yolda ilerliyor olmalidir.

b- Geminin özel bölgeler içinde olması gerekir.

c- Yağ tahliyesi izleme ve kontrol sisteminin otomatik calismasi gerekir.

d- Yağ kayıt defterine kaydedilmelidir.

Cevap: b- Geminin özel bölgeler içinde olması gerekir.

44- Karasularımızda ve iç denizlerimizde deniz kirliliğinin önlenmesinde uygulanan kanun hangisidir?

a. Limanlar kanunu b. Deniz iş kanunu c. Çevre kanunu d. Kıyı kanunu

Cevap: c. Çevre kanunudur.

45- Deniz kirliliği durumunda müdahale edecek ekip görevini yazılı hangi çizelgede bulur?

a- Gemi yağ kirliliği acil planında yağ kirliliği acil istasyonundaki listeden.

b- Role cetvelinden.

c- Uluslararası Petrol Kirliliğini Önleme (IOPP) belgesinden.

d- MARPOL sözleşmesinin ilgili bölümünden.

Cevap: d- MARPOL sözleşmesinin ilgili bölümünden bulur.

46- Özel alanlarda MARPOL 73/78 EK-V kapsamındaki çöplerden istif tahtaları kaç mil açıkta denize atılabilir?

a- 10 mil b- 12 mil c- 15 mil d- Atılamaz

Cevap: b- 12 mil açıkta atılabilir.

47- Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi (MARPOL 73/78)in EK-I’inde belirtilen petrol ile deniz kirlenmesini önleyici kurallar kaç GRT üzerindeki teknelere uygulanır?

a- 150 GRT üzerindeki kuru yük gemileri b- 350 GRT üzerindeki kuru yük gemileri

c- 400 GRT üzerindeki tüm tekneler d- 500 GRT üzerindeki tüm tekneler

Cevap: c- 400 GRT üzerindeki tüm teknelerde uygulanır.

 • Liman dışı sefer yapan tüm yolcu gemileri, 150 GRT ve üstündeki petrol tankerleri ile 400 GRT ve üstündeki diğer gemilerin donatan, işletici, kaptan ya da acenteleri gemilerin limana varışlarından en az 24 saat önce Liman Başkanlıklarına ve ilgili liman yöneticilerine “Atık Bildirim Formu”nu göndermekle yükümlüdürler.

48- Yağ Kayıt Defteri aşağıdaki gemilerden hangisi için gerekmez?

a. 300 gross tonilatoluk kuru yük gemisi b. 150 gross tonilatoluk tanker.

c. 500 gross tonilatoluk kuru yük gemisi. d. 600 gross tonilatoluk tanker.

Cevap: b- 150 gross tonilatoluk tanker için gerekmez.

49- Plastik atıklarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a. Plastik atıklar gemilerde az olduğundan uygun bir yere atılabilir.

b. Plastik atıklar özel bölgeler içinde atılabilir.

c. Gemide tutulur, limana gelince sahile verilir.

d. Plastik atıklar mutfak atıkları içinde yer alır.

Cevap: d. Plastik atıklar mutfak atıkları içinde yer alır.

50- Aşağıdakilerden hangisi deniz kirliliği meydana getirmez?

a. Çöp b. Bulaşık suyu c. Atık yağ d. Her türlü taze balık atığı

Cevap: d. Her türlü taze balık atığı

Gemiadamı Sınav Soruları Cevapları Bilgiler Açıklamalar

51- Uluslararası Gemi ve Liman Güvenlik Kod Uygulaması hangi tarihte yürürlüğe girmiştir?

a. 1 Nisan 2002 b. 11 Eylül 2001 c. 1 Temmuz 2004 d. 1 Ağustos 2002

Cevap: c. 1 Temmuz 2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

ISPS KOD’UN KABULÜ: 

* MSC tarafından oluşturulan yeni tedbirlerin zorunlu olarak ve bir an evvel uygulamaya girebilmesi amacıyla ISPS Kod’un ülkemizin de taraf olduğu 1974 tarihli Denizde Uluslararası Can Emniyeti Sözleşmesi (SOLAS)’ne eklenmesi kararlaştırılmıştır.

∗ Bu amaçla, 12 Aralık 2002 tarihinde SOLAS Diplomatik Konferansı toplanmıştır.

∗ Deniz yoluyla olabilecek terör eylemlerinin önlenmesine yönelik tedbirler SOLAS 74 Bölüm 11’e kabul edilen değişiklik (11-1) ve ilavelerle (11-2), Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik (ISPS) Kod’u olarak eklenmiş ve 01 Temmuz 2004 tarihinde yürürlüğe girmesi tüm akit devletlerce kabul edilmiştir.

52- Uluslararası Gemi ve Liman Güvenlik kodunun uygulanacagi gemiler minimum kaç Groston olmalıdır?

a. 200 b. 300 c. 400 d. 500

Cevap: d. 500 groston ve üzerindeki yüksek hızlı tekneler de dahil tüm yük gemileri, Yüksek hızlı yolcu gemileri dahil tüm yolcu gemileri, Mobil deniz sondaj birimlerine uygulanır.

53- Uluslararası Gemi ve Liman Güvenlik kod kapsamında aşağıdakilerden hangisi şirketlerin sorumluluğunda değildir?

a. Şirket güvenlik görevlisi atamak. b. Gemi güvenlik planı düzenlemek.

c. Gemi güvenlik planını uygulamak. d. Liman güvenlik görevlisi atar.

Cevap: d. Liman güvenlik görevlisi atar.

54- Gemi güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

a. Gemi kaptanına b. Emniyet Müdürlüğüne c. Deniz kuvvetlerine d. Hepsi

Cevap: a. Gemi kaptanına

55- Uluslararası Gemi ve Liman Güvenlik kod kapsaminda kac adet güvenlik seviyesi mevcuttur?

a. 4 b. 3 c. 2 d. 1

Cevap: b. 3 seviye vardır.

 1. Normal Seviye : Asgari koruyucu güvenlik tedbirlerinin her zaman sürdürüleceği seviyedir.
 2. Yüksek Seviye : Bir güvenlik eylemi riskine karşı belirli bir süre boyunca uygulanacak olan, Güvenlik Seviyesi 1’e ilave koruyucu güvenlik tedbirlerinden oluşan seviyedir.
 3. Olağandışı Seviye : Kesin hedefi tespit etmek mümkün olmasa dahi bir güvenlik eyleminin muhtemel ya da gerçekleşmek üzere olması durumunda kısa bir süre boyunca en ileri düzeyde ve belirli koruyucu güvenlik tedbirlerinden oluşan seviyedir.

56- Gemi Güvenlik Planının hazırlanmasında baz alınan ana unsur aşağıdakilerden hangisidir?

a. Geminin boyu b. Geminin tonajı c. Risk analizi d. Gemi güvenlik değerlendirilmesi

Cevap: d. Gemi güvenlik değerlendirilmesi

Gemi Güvenlik Değerlendirmesi (GGD) : Gemiye yönelik içeriden, ve dışarıdan kaynaklanabilecek her türlü güvenlik eylemi risklerinin belirlenmesi ve belirlenen bu risklerin değerlendirilerek çözüm yollarına ilişkin tespitleri içeren değerlendirmedir.

57- Gemi aramasında kaçak yolcu tespit edildiğinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

a. Konuşmuyorsa aç susuz bırakmak.

b. İlk etapta adı ve soyadını öğrenmek.

c. Kişinin kimliğini tespit etmeye çalışmak

d. Liman varışında göçmen bürosu ve deniz polisine haber vermek

Cevap: a. Konuşmuyorsa aç susuz bırakmak

58- Gemi Güvenlik Planının etkin olarak uygulanabilmesi için hangi zaman aralığında gemilerde eğitim uygulaması yapılmaktadır?

a. 4 ay b. 3 ay c. 2 ay d. 1 ay

Cevap: b. 3 ayda bir yapılır.

Yönetmelik: En az üç ayda bir yapılır

59- Uluslararası gemi güvenlik sertifikasının geçerlilik süresi kaç yıldır?

a. 2 yıldır b. 5 yıldır c. 4 yıldır d. 3 yıldır

Cevap: b. 5 yıldır.

60- Gemide şüpheli eşya bulunursa aşağıdaki eylemlerden hangisine başvurulamaz?

a. Şüpheli eşyaya dokunulmaz. b. Şüpheli eşya hareket ettirilmez.

c. El telsizi kullanılarak durumu rapor edilir. d. Durum tüm gemi personeline bildirilir.

Cevap: d. Durum tüm gemi personeline bildirilir.

61- Hangi durumda gemiadamının iş akdi işveren tarafından tek taraflı olarak bozulur?

a. Gemi adamının hastalanmasında

b. Gemi adamının verilen işi kabul etmemesi durumunda

c. Gemi adamının kaza geçirmesi durumunda

d. Gemi adamının gemide fazla mesai yapması durumunda

Cevap: b. Gemi adamının verilen işi kabul etmemesi durumunda

62- Gemide acil durumlarda personelin görevlerini belirten cetvele ne denir?

a.  Role cetveli b. Nöbet cetveli c. Jurnal cetveli d. Vardiya cetveli

Cevap: Role cetveli

63- Gemide en az 1 yıl çalışıp da yıllık izin hak eden gemiadamının izin süresi ne kadar olmalıdır?

a. 15 gün b. 30 gün c. 45 gün d. 60 gün

Cevap: b. 30 gündür.

64- Aşağıdakilerden hangisi güverte bölümü acil durum müdahale biriminin sorumlusudur?

a. 1.Zabit b. 2.Makinist c. Kaptan d. 3.Kaptan

Cevap: 1.Zabit

65- Bir hizmet akdi ile belirli bir süre veya sefer için yahut süresiz olarak gemide çalışan personele ne ad verilir?

a. Gemici b. Hizmet adamı c. Gemiadamı d. Tayfa

Cevap: c. Gemiadamı

66- Aşağıdakilerden hangisi gemide acil durumlardandır?

a. Akaryakıtın bitmesi b. Kumanyanın bitmesi

c. Denize adam düşmesi d. Makine arızası

Cevap: c. Denize adam düşmesi

67- Gemiadamı kıdem tazminatını ne zaman hak eder?

a. Aynı gemide en az 2 ay çalışmışsa b. Aynı gemide en az 6 ay çalışmışsa

c. Aynı gemide en az 9 ay çalışmışsa d. Ayni gemide en az 12 ay çalışmışsa

Cevap: d. Ayni gemide en az 12 ay çalışmışsa

68- Gemiadamları Egitimi ve Belgelendirme Standartlarının kısa yazılışı aşagğıdakilerden hangisidir?

a. ISM b. STCW c. IMO d. MARPOL

Cevab: b. STCW (Standards of Training Certification and Watchkeeping)

69- Marpol‘un içeriği hangi konuları kapsar?

a. Petrol ve yağlarla kirletilmesi b. Denizin çöplerle kirletilmesi

c. Denizin pis sularla kirletilmesi d. Hepsi

Cevap: d. Hepsi

70- Hangi yağ filtresi her hafta temizlenmelidir?

a. Kuzine davlumbaz filtresi b. Polen filtresi

c. Hava filtresi d. YakIt filtresi

Cevap: a. Kuzine davlumbaz filtresi

GEMIADAMI SINAV SORULARI CEVAPLARI BILGILER ACIKLAMALAR

71- Can Salı ve can filikalarında kişi başına kaç gramlık kuru gıda yiyecek bulunur?

a. 500gr. b. 1000gr. c. 1500gr. d. 300gr.

Cevap: a. 500gr.

72- Gemi terk esnasında denize atlamak zorunda kalınırsa rüzgara göre geminin hangi bordasından ve ne kadar yükseklikten katlanmalıdır?

a. Rüzgar alından ve mümkün olan en yüksek yerden.

b. Rüzgar altından ve mümkün olan en alçak yerden.

c. Rüzgar dikkate almadan denize en alçak yerden.

d. Rüzgar üstünden ve mümkün olan en az yükseklikten.

Cevap: b. Rüzgar altından ve mümkün olan en alçak yerden.

73- 125 Metre boyundaki bir yük gemisinde bulundurulması gereken can simidi sayısı kaçtır?

a. 8 b. 10 c. 12 d. 16

Cevap: c. 12 adet

74- Standart bir can yeleği denizde baygın ve bitkin bir kişinin ağzını sudan kaç cm yukarıda tutabilecek yapıda olmalıdır?

a. 15 cm b. 8 cm c. 10 cm d. 12 cm

Cevap: d. 12 cm

75- Geminiz süratle batıyor ve siz can yeleği ile sudasınız Hidrostatik serbest kalma mekanizması ile çalışan bir can salı gördünüz. Ne yapmalısınız?

a. Hemen konteynerin parima halatını keserim ki sal gemiyle birlikte dibe gitmesin,

b. Bir şey yapamadan beklerim. çünkü parima biraz sonra salın şişmesini ve konteynerin açılmasını sağlayacak.

c. Konteyneri dibe giderken beni de çekmemesi için yüzerek uzaklaşırım

d. Konteyneri elle açıp, el pompasiyla Salı şişiririm

Cevap: b. Bir şey yapamadan beklerim. çünkü parima biraz sonra salın şişmesini ve konteynerin açılmasını sağlayacak.

GEMIADAMI SINAV SORULARI CEVAPLARI BILGILER ACIKLAMALAR

Gemiadamı Sınav Soruları Cevapları Bilgiler Açıklamalar

76- Bir insan hiç su içmeden ne kadar süre yaşayabilir?

a. 7 gün b. 10 gün c. 15 gün d. 30 gün

Cevap: a. 7 gün yaşar.

77- Kışın Kuzey Denizinde batan bir gemiden denize atlayan bir kazazede için en büyük tehlike hangisidir?

a. Boğulma b. Açlık c. Hipotermi d. Susuzluk

Cevap: c)Hipotermi

78- Hipotermi nedir?

a. Kalbin aşırı hızlı atmasıdır. b. Vücut ısısının artmasıdır.

c. Vücut ısısının normalin altına düşmesidir. d. Şiddetli baş ağrısıdır.

Cevap: c. Vücut ısısının normalin altına düşmesidir.

79- Gemiyi terk ettikten sonra tehlikelerden sakınmak için ilk yapılacak iş nedir?

a. Rüzgar altına doğru 200 – 300 m. uzaklaşılır.

b. Rüzgar üstüne doğru 200 – 300 m. uzaklaşılır.

c. Rüzgar altına doğru 150 – 200 m. uzaklaşılır.

d. Rüzgar üstüne doğru 100 – 200 m. uzaklaşılır.

Cevap: c. Rüzgar altına doğru 150 – 200 m. uzaklaşılır.

80- Can filikasında bulunan herkesin eşit miktarda su içmesini nasıl sağlayabiliriz?

a. Dereceli su içme kabını kullanarak

b. Suyu kepçe ile dağıtarak

c. Aynı bardaklardan herkese birer tane dağıtarak

d. Herkese aynı bardaktan su vererek.

Cevap: a. Dereceli su içme kabını kullanarak

81- El maytaplarının yanma süreleri en az kaç dakikadır?

a. 8 dakika b. 3 dakika c. 5 dakika d. 1 dakika

Cevap: d. 1 dakika

82- Hangisi gece şartlarında yardım istemede kullanılmaz?

a. Paraşütlü işaret fişeği b. Duman kandili c) El maytabı d. Hiç biri

Cevap: b. Duman kandili kullanılmaz.

83- Yüzer duman işaretinin duman çıkarma süresi nedir?

a. 60 saniye b. 300 saniye c. 120 saniye d.180 saniye

Cevap: d.180 saniye

 • Gün ışığında en kolay görülebilen teçhizat olan yüzer duman kandili, diğer işaret ekipmanları gibi su geçirmez bir muhafaza içinde bulunmaktadır. Bu muhafazanın üzerinde üretim ve son kullanma tarihi, kullanma talimatı, hangi yönde tutularak kullanılacağını gösteren işaret ve yazılar bulunmaktadır. Yüzer duman kandili durgun bir suda 3 dakika boyunca iyi görünür renkte ( portakal rengi ) bir duman çıkartır. Bu dumanı çıkartırken alev çıkarmayan yüzer duman kandili dalgalı bir denizde kesinlikle batmaz ve suyun 10 cm altında 10 saniye kalsa bile duman çıkarmaya devam eder.
 • Yüzer duman kandilleri  görüş mesafesinin elverişli olduğu bir havada 2 ila 4 mil mesafeden daha uzaktan görünmezler. Sert rüzgarlı havalarda bu görüş mesafesi iyice azalmaktadır.

84- Kişisel can kurtarma aracı olan suya atlama, dalma giysisi(IMMERSION SUIT) kisinin vücut sıcaklığını kaç saat süre ile kaç derecenin altına düşürmez?

a. 5 saat, 0° derece b. 6 saat, 35° derece c. 3 saat, 5° derece d. 6 saat, 3° derece

Cevap: b. 6 saat, 35° derece

Kapalı Can Filikası

Kapalı Can Filikası Şekil 1.2: Tam kapalı tip can filikası Kapalı can filikaları üstü tamamen kapalı, güvertesiz, kendi kendine doğrulabilen motorlu can filikalarıdır. Bordalardan vinç ile veya kıçtan serbest düşürmeli sistemle denize indirilir. 5 Özellikleri şunlardır:

 • Filika içindekileri sıcak ve soğuktan korur.
 • Kapatıldığında filikayı su geçirmez yapan kaportaları vardır.
 • Kaportaların yerleri can filikasında bulunanların barınağın dışına çıkmalarına gerek kalmaksızın denize indirme ve alma işlemlerini yapmalarına müsaade edecek şekildedir.
 • Kaportalar içeriden ve dışarıdan açılıp kapanabilecek ve gerektiğinde devamlı açık tutulabilecek şekilde donatılmıştır.
 • Filikayı kürekle yürütme imkanı vardır.
 • Filikanın tavanı kaportalar tamamen kapalı ve önemli su sızıntısı bulunmaksızın filika ters dönmüş durumdayken bile bütün malzemesi, motoru ve taşımasına müsaade edilen tüm insanlar dahil can filikasının bütün ağırlığını kaldırabilecek dayanırlıktadır.
 • Kaportalar kapatıldığında yapay aydınlatma gerekmeyecek şekilde filikanın içine her iki taraftan yeterli gün ışığının girmesini sağlayacak lumbuzları vardır.
 • Dış kısmı iyi görülebilen renkte, iç kısmı ise içinde bulunanları rahatsız etmeyecek renktedir.
 • Dış kısmında, binmeye ve filika çevresinde hareket etmeye yardımcı olacak şekilde insanların güvenle tutunabileceği tutamaçlar vardır.
 • İçindekileri, motorun çalışmasının meydana getireceği tehlikeli alçak hava basınç şartlarının etkisinden koruyacak şekildedir.
 • Kızaktan serbest düşürmeli olarak kullanılanları, denize inmesinden dolayı zarar görmeyecek yapı ve sağlamlıktadır.

Bir Tam Kapalı Can Filikası ve Kısımları

 • Her oturma yerinde bir emniyet kemeri bulunur. Emniyet kemeri filikanın ters dönmesi helinde 100 kg ağırlığındaki bir insanı tutacak sağlamlıktadır.
 • Taşımasına müsaade edilen emniyet kemerleri bağlamış kişiler ve malzemesi ile birlikte tamamen veya kısmen yüklü deplasmanda kendi kendine doğrulabilecek bir yapıdadır.
 • 3,5 m/sn.den az olmayan bir hızla geminin bordasına çarpması helinde meydana gelen ivmeye karşı korunacak şekilde yapılmış olup usturmaçaları bulunmaktadır.
 • Filikanın motoru filika ters dönmüş vaziyette de çalışabilecek veya ters pozisyonda otomatik olarak durup düzeldiğinde içindeki suyu boşaltıp tekrar çalışabilecek yapıdadır.
 • Yakıt ve yağlama sistemleri ters dönmüş motorun yakıt ve yağ kaybını önleyecek şekildedir.
 • Hava soğutmalı motorlarında soğutma havasını filikasının dışından içeriye alan ve filikanın dışına atan havalandırma düzeneği vardır.
 • Filikanın motoru ve kumanda sistemi dümencinin bulunduğu yerden kontrol edilebilir şekildedir.

85- Can filikası ve Can Salları Mataforaları en fazla ne kadar trime ve meyile problemsiz Mayna / Vira edebilmelidir?

a. 15° trim – 15° meyil b. 20° trim – 10° meyil  c.10° trim – 20° meyil d.10° trim – 10° meyil

Cevap: b. 20° trim – 10° meyil

86- SART nedir?

a. Gemiyi terk ederken yanımıza aldığımız ve bizi arayan gemilerin radarlarında özel bir işaret çıkarıp, bu sayede yerimizi kurtarıcılara belirten bir cihazdır.

b. Gemiyi terk ederken yanımıza aldığımız ve haberleşme için kullandığımız bir çeşit telsizdir.

c. Asya’da ortaya çıkan bulaşıcı bir hastalıktır.

d. Ufak tip bir el uydu telefonudur.

Cevap: a. Gemiyi terk ederken yanımıza aldığımız ve bizi arayan gemilerin radarlarında özel bir işaret çıkarıp, bu sayede yerimizi kurtarıcılara belirten bir cihazdır.

87- Bir can salının muhafazası üzerinde aşağıdaki bilgilerden hangisi yoktur?

a. Ait oldugu geminin adı b. Kaç kişilik olduğu

c. Parimanın burgatası d. İmal tarihi

Cevap: c. Parimanın burgatası yoktur.

88- Deniz demiri ne ise yarar?

a. Filikalan demirlemeye b. Filika ile can sallarını çekmeye c. Filikaları bırakmaya

d. Filika ve can sallarının sürüklenmesini önlemeye

Cevap: d. Filika ve can sallarının sürüklenmesini önlemeye yarar.

89- Bir kurtarma botunun insan taşıma kapasitesi en az kaç kişi olmandır?

a. 4 b. 5 oturur – 1 yatar c. 5 yatar 1 oturur d. 5

Cevap: b. 5 oturur – 1 yatar olmalıdır.

90- Bir gemide, limanda personelin ne kadarı değişirse, o limandan kalkıştaki ilk 24 saat içerisinde acil durum role talimleri yapılması zorunlu tutulmuştur?

a. % 25 den fazlası b. % 30 dan fazlası c. 10 kişi d. 15 kişi

Cevap: a. % 25 den fazlası değişirse

91- Yangının oluşabilmesi için gerekli şartlar aşağıdakilerden hangileridir?

a. Isı – Madde – Oksijen b. Benzin – Hava – Madde

c. Hava – Su – Madde d. Hidrojen – Odun – Hava

Cevap: a. Isı – Madde – Oksijen

92- Aşağıdakilerden hangisi yaşam mahallerinde yangına sebep olacak tehlikelerden değildir?

a. Yatakta sigara içilmesi b. Elektrikli aletlerin çalışır vaziyette tulması

c. Elektrik devrelerinin eskimesi d. Yatağın düzensiz olması

Cevap: d. Yatağın düzensiz olması

93- Yangınla mücadelede kullandığımız karbondioksitin kullanılması maksadı ile depolandığı çelik tüpler, diğer kullanılan sondürücülerden ayırmak üzere hangi renk kodu ile boyanır/markalanır?

a. Siyah b. Krem c. Mavi d. Kırmızı

Cevap: a. Siyah

94- Gemilerde diğer söndürücüler sınırlı olduğundan en kullanışlı söndürücü olarak ne kullanılır?

a. Kum b. Kimyasal toz c. Deniz suyu d. Balast suyu

Cevap: c. Deniz suyu

95- Aşağıdakilerden hangisi yangın ihbar cihazı değildir?

a. Alarmlar b. Isı dedektörleri c. Alev dedektörleri d. Minimakslar

Cevap: d. Minimakslar

96- Alevli yanmayı desteklemek için hava içindeki oksijen konsantrasyonu minimum kaç olmalıdır?

a. % 15 b. %10 c. % 25 d. % 20

Cevap: d. % 20 olmalıdır.

97- E tipi elektrik yangınlarında hangi tip söndürücü kullanılır?

a. Minimakslar b. CO 2 minimakslar

c. Kimyasal köpüklü minimakslar d. A-B İlaçlı minimakslar

Cevap: b. CO 2 minimakslar

98- Aşağıdakilerden hangisi portatif (taşınabilir) yangın söndürücü çeşitlerinden biri değildir?

a. Köpüklü b. Kimyasal tozlu c. Havalı d. CO2

Cevap: c. Havalı

99- Aşağıdakilerden hangisi CO2 li yangın söndürücülerin özelliklerindendir?

a. Hacminin 450 katı genleşir b. Tüpten çıkarken ısısı -78°C’e düşer.

c. Havadan 1,5 kat daha ağırdır d. Hepsi

Cevap: d) Hepsi

100- İnsan cildini aşırı ısı alev ve kızgın stim’in doğuracağı her türlü yanma riskine karşı koruyan donanım hangisidir?

a. Foam aplikator b. Yangin elbisesi c. Yangin battaniyesi     d. Isı korumalı tulum

Cevap: b. Yangin elbisesi

Gemiadamı Sınav Soruları Cevapları Bilgiler Açıklamalar

101- Beyin ne kadar süre oksijensiz kalırsa ölmeye başlar?

a. 1 – 2 dakika b. 4 – 6 dakika c. 8 – 10 dakika d. 10 – 12 dakika

Cevap: b. 4 – 6 dakika

102- Kalbi çalışan fakat nefes almayan hastaya yapılacak ilk müdahale hangisidir?

a. Hava geçiş yolu açık tutularak yapay solunum yapılır.

b. Yapay solunum ve kalp masajı birlikte yapılır.

c. Karbondioksit verilir.

d. Kalp masajı yapılır.

Cevap: a. Hava geçiş yolu açık tutularak yapay solunum yapılır.

103- Yetişkin sağlıklı bir insanın kalp atışı dakikada kaçtır?

a. Dakikada 30 – 40 b. Dakikada 50 – 60 c. Dakikada 60 – 80   d. Dakikada 70 – 90

Cevap: c. Dakikada 60 – 80

104- Turnikenin uygulandığı bölge neresidir?

a. Bel ile kalp arasinda kalan kisim

b. Sadece kanayan yer ile kalp arasındaki tek kemik bulunan kısımlar

c. Sadece ayaklarla bel arasinda kalan kisim

d. Kalp ile yara arasinda kalan bütün kısım

Cevap: b. Sadece kanayan yer ile kalp arasındaki tek kemik bulunan kısımlar

105- Hipotermiye maruz kalan hastaya aşağıdakilerden hangisi ilk yardım önlemi olarak uygulanır?

a) Vücuda sıcak ve hızlı masaj yapılır. b. Sıcak suya sokulur.

c)Hemen uyutularak dinlenmesi sağlanır. d. Vücut sıcaklığı yavaş yavaş yukseltilir

Cevap: d. Vücut sıcaklığı yavaş yavaş yükseltilir

106- Kimlere kalp masajı yapılır?

a. Solunumu durmuş olanlara b. Kalbi düzensiz çalışanlara

b. Şoka girenlere d. Kalbi 3 – 5 dakika önce durmuş olanlara

Cevap: d. Kalbi 3 – 5 dakika önce durmuş olanlara

107- Asit, baz veya kimyasal sıvıları yeni içtiği fark edilen kimselere ilk yardim olarak hangisi yapılmalıdır?

a. Bol sıvı içirilir. b. Sarımsaklı yoğurt yedirilir.

c. Kusturulur. d. Asit içene baz, baz içene asit içirilir.

Cevap: a. Bol sıvı içirilir.

108- Sağlıklı yetişkin bir kişinin kan kaybı kaç litrenin üzerine çıkarsa kişi hayati tehlike içerisine girer?

a. Yarım litre b. 1 – 1.5 litre c. 2 litre d. 3 litre

Cevap: b. 1 – 1.5 litre

Sağlıklı ve yetişkin bir kişide ortalama 5 – 7 litre kan bulunur. Bunun %15 – 20’sinin ani olarak kaybı hayati tehlike yaratır. Hipovolemik şok ile kişi ölebilir.

109- Çeşitli sebeplerle vücudun oksijensiz kalmasına ne denir?

a. Şok b. Zehirlenme c. Koma d. Boğulma

110- Aşağıdakilerden hangisi ilk yardım uygulaması yaparken göz önünde tutulması gereken hususlardan değildir?

a. Solunumun sağlanması

b. Kanamanın kontrol altına alınması.

c. Hemen kaldırılıp hızlıca sevkinin sağlanması.

d. Haberleşmenin tam ve eksiksiz bir şekilde sağlanması.

Cevap: d. Haberleşmenin tam ve eksiksiz bir şekilde sağlanması.

Büyük Balık Avı Videosu: https://youtu.be/h1GR9bB7mr4

Gemiadamı Sınav Soruları Cevapları Bilgiler Açıklamalar

Menderes Yahşi hakkında

Menderes Yahşi: (Rehber ve dalış eğitmeni) 8 Mayıs 1962 senesinde İstanbul doğdu. İ.Ü. İktisat Fakültesini 1986 yılında bitirdi. 1989 - 1995 senelerinde bankacılık. 1995 - 2003 senesinde kurucularından olduğu Escortland Taksim'de bilgisayacılık yaptı. 2003 senesineden beri Antalya-Adrasan'da Deepfishing ve Adrasanbalik olarak, balık avı turları düzenliyor. Evli, bir çocuk babası.
Bu yazı DENIZCILIK TERIMLERI MEVZUAT kategorisine gönderilmiş ve , , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

GEMIADAMI SINAV SORULARI CEVAPLARI BILGILER ACIKLAMALAR için bir cevap

 1. taner der ki:

  teşekkürler

YORUMLAR (Lütfen, yorumunuz ile bize katkıda bulunun)

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.