HAYALINDE YASATTIGI BUYUK BALIGI NIHAYET AVLADI

Hayalinde Yaşattığı Büyük Balığı Nihayet Avladı :

HAYALINDE YASATTIGI BUYUK BALIGI NIHAYET AVLADI

Balık avı turlarımıza hayalinde yaşattığı büyük balık avını yapmak için pek çok insan geldi. Bunların bir kısmı hayalini gerçekleştirdi. Bir kısmı ise hayalini bir başka bahara bıraktı. Hayalini başka turlara bırakanlardan bir kısmı devamlı turlarımıza katılarak belli bir bilgi ve tecrübe düzeyine ulaştıktan sonra hayalindeki balık avını yapabildi.

HAYALINDE YASATTIGI BUYUK BALIGI NIHAYET AVLADI

Hayalimizde Yaşattığımız Bir İşi Nasıl Başarırız

Çok istediğimiz bir işi başarmanın yolu, o işi başaracağımıza inanmamızdan geçmektedir. İnanmadığımız hiçbir işi başaramayız. Ancak inandığımız işi başarmak için hevesli ve istekli olabiliriz. İnsan istekli ve hevesli olduğu işi yapmaktan keyif alır. O işi en iyi şekilde yapabilmek için odaklanır. Ancak bir işe gerçekten odaklandığımızda o işin detaylarını fark edip gerekli refleksleri gösterebiliriz. Bu sayede bilgi ve tecrübemiz artar. Bilgi ve tecrübe de başarıyı getirir. Yeterli bilgi ve tecrübeye erişmeden bir işte kalıcı başarıdan bahsedilemez. Bu başarının formülüdür.

HAYALINDE YASATTIGI BUYUK BALIGI NIHAYET AVLADI

İlk Defa Tura Gelen Büyük Balık Avı Yapamaz Mı

Evet, yapabilir. Peki, yukarıdaki satırlarda başarının formülünü ortaya koyduk. Bu sorunun cevabı evet ise, bu nasıl oluyor? Bu bir istisna durumdur. Onun en kısa açıklaması şöyledir; Allah bir kişinin bir işi başarmasını dilerse, o işi ona kolaylaştırır. Bu onun kaderidir. Peki bu nasıl gerçekleşir. Allah onun algısını açarak bu işi başarmasını sağlar. Algısının açılmasını, algı kapasitesinin açılması olarak değerlendirebiliriz.

HAYALINDE YASATTIGI BUYUK BALIGI NIHAYET AVLADI

Başarmak istediğimiz bir işi yapabilmek için uzun denemeler yaparız. Bu denemeler sonucunda istek ve hevesimiz ölçüsünde bilgi ve tecrübe ediniriz. Bu bilgi ve tecrübe de algımızın açılması sonucu oluşur. Ama Allah’ın izni ile ilk seferde elde edilen başarı ile çabalayarak ulaşılan başarı arasında bir fark vardır. Kader kavramını; asla istek, arzu, odaklanma, çaba, bilgi ve tecrübe örüntüsünden ayrı düşünmek doğru bir analiz olmaz.

HAYALINDE YASATTIGI BUYUK BALIGI NIHAYET AVLADI

İnsanın Bir Başarıyı Elde Etmesinin İki Yol Vardır

  • Ya Allah o kişinin algısını açarak o işi başarmasını sağlar. Sonrasında kişi bu başarısını devamlı kılmak için önceden yapması gereken bilgi ve tecrübe edinme sürecine girer. Biz bu kişilere kısmetli insanlar deriz. Bende bu kişiler arasında olduğumu düşünürüm. Bunun yolu aşırı derecede istekli ve hevesli olmaktır. Bu kişinin odaklanmasını sağlar. Bir işi yapmaya odaklanan kişi korkularından kendini tamamen arındırdığı için başarıya ulaşır. Başarıyı engelleyen en önemli faktör korkudur. Korkuyu şeytanın sınamasıdır. Korkudan arınmadan başarı elde edilemez.

HAYALINDE YASATTIGI BUYUK BALIGI NIHAYET AVLADI

  • Ya da kişi başarıya giden yolu devamlı denemeler sonucunda edindiği bilgi ve tecrübe sayesinde aşar. Bu süreci kısaltmanın yolu da eğitimden geçer. Herkesin kendi başına Amerika’yı keşfetmesine gerek yoktur. Bilgi ve tecrübe ile elde edilen başarı kalıcı bir başarıdır. İşin asıl doğası bu yoldur. Kısmet ile elde edilen başarılar bilgi ve tecrübe ile buluşmadan kalıcı olmaz. Bu başarıların her seferinde tekrarlanması da mümkün değildir. Ama hevesli ve istekli birisi için çok ilham verici ve ön alıcı bir süreçtir. Bu süreç mutlaka eğitimle taçlandırılması gerekir. Bu yüzden yetenekli kişileri yetenekleri istikametinde eğitmek en verimli yoludur.

Hayalinde Yaşattığı Balığı Avlamak

İstek ve hevesi en üst noktaya ulaşan kişi eğer katıldığı turda kaptanın bilgi ve tecrübesine yürekten inanırsa, hiçbir tereddütü yoksa başarılı olur. Bunu 17 sene boyunca çıktığımız turlarda yüzlerce defa gördüm. Bazıları inanılmaz boyutlardaydı. “Bir insanın başarılı olup olamayacağını belirleyen kelimeler nedir?” diye sorulsa ne derim:

HAYALINDE YASATTIGI BUYUK BALIGI NIHAYET AVLADI

  • “Abi biz büyük balık yakalamaya geldik. Bugün büyük balık avlayacağız” diyenler.
  • “Abi balık yakalama yüzdeniz nedir? Acaba bugün büyük balık yakalayabilir miyiz? Balık yakalamak garanti mi?” diyenler.

Bu cümlelerden hangisi kafanızda dönüyorsa sizin durumunuz o dur. Birinci şıkta olanlar o gün balık avı yapacaklardır. İkinci şıkta olanlar defalarca denemeler yaparak bilgi ve tecrübesini arttırdıktan sonra başarılı olabilir. Yeter ki, onca bilgi ve tecrübe onu korkularından arındırsın. Bilgi ve tecrübe korkuları azaltır, başarma isteğini arttırır. Kişi “onca deneyimden sonra bu işi başarmayı hak ediyorum” diyebilecek düzeye gelir.

HAYALINDE YASATTIGI BUYUK BALIGI NIHAYET AVLADI

Başarma Arzusu İnanılmaz Boyutta Olanlara Örnek

Yem balığı avı yapıyoruz. Arkadaş daha elindeki takımın rapalasını denize dikkatlice bırakmış beden misinasını salıyordu. Tam kurşun ağırlıkları denize bırakmaya hazırlanırken kaloma akmaya başladı. Kurşun ağırlıklar arkadaşın elinden büyük bir hışımla sıyrılıp denize gitti. Arkadaş şaşkın bakışlarla bana bakıp “ne oluyor” diye sordu. Kamışı eline alıp uç kısmını iple aynı yönde tutmasını söyledim. Gayri ihtiyari bir şekilde söylediğimi yaptı. Ama kafası o kadar karışıktı ki, şaşkın bakışlarla bana bakıp gözlerimin içinde cevabı bulmaya çalışıyordu. Sakinliğime ve yüzümdeki gülümsemeye anlam vermeye çalışıyordu.

HAYALINDE YASATTIGI BUYUK BALIGI NIHAYET AVLADI

Sakin bir şekilde “oltana balık atladı. Kalomayı o boşaltıyor” dedim. Şimdi daha da şaşkın durumda. “Nasıl yani. Daha oltayı salmamıştım ki??? Bu kadar yakından balık oltaya atlar mı?” Kafasından benzer o kadar çok soru geçiyor ki, ancak biz diline yansıyanları duyabiliyoruz. “Eee, insan kısmetli olunca böyle şeyler olabiliyor” dedim. Neden sonra balık kaloma boşaltmayı bırakınca biraz kendine gelip “ne oldu” diye soruyor. Balık yoruldu. Yine aynı sakin sesle ve yüzümdeki memnuniyetin verdiği gülümsemeyle “senin çekmeni bekliyor” dedim. Oltayı sarmaya başladığında bana dönüp “oltada balık var” dedi. “Evet, çok kısmetlisin” dedim. Neyse, balığın çekiştirmeleri ile biraz kendine gelip balığı çekmeye başladı. Balık kaloma boşalttıkça yüzünde gülücükler açmaya başladı. Bu yem balığı avı boyunca değişik varyasyonlar ile devam etti.

Akyalar Oltalarımıza Atlama Yarışına Girdiler

Bu şekilde yem balığı avını kısa sürede tamamlayıp oltaları topladık. Hızla Sulu Adaya gittik. Adada büyük balık avı için iki Akya Oltasını hazırladım. Akya Oltalarını görünce arkadaşlar “bugün büyük balıklar bizi beklesin” dediler. Meğer gerçekten de büyük balıklar hasret ile yolumuzu gözlüyorlarmış. Bunu da oltaları sırayla suya salınca anladık. Daha 100 m ilerlemeden arkadaşın kaloması boşalmaya başladı. Eşinden oltasını hızlıca toplamasını istedim. Dönüp Akyanın atladığı oltayı sarmaya odaklandık. Diğer oltayı 15 – 20 m çekmemiştik ki, “arkadaş benim balık kurtuldu” dedi.

Arkadaşın eşine oltasını tekrar yavaşça salmasını söyledim. Daha 2 – 3 m salmadan o oltaya da büyük balık atladı. Sakin bir şekilde oltayı sarmaya çalışmasını söyleyip, arkadaştan bu sefer oltasını toplamasını istedim. O balık kaçırmanın şaşkınlığını üzerinden atamadığı için biraz yavaş davranıyordu. Daha kafasındaki hesaplaşmayı bitirememişti. Tam bu sırada “bana da balık geldi” dedi. “İkinizde sakin bir şekilde oltaları sarmaya çalışın” dedim. Çünkü iki oltanın da kaloması zembereği boşalmış gibi akıyordu. Teknede tam anlamıyla bir kaos vardı. Onları sakinleştirmek bana düşmüştü. Bu arada “oltalar karışır mı? birbirimize karışmış olabilir miyiz? diğer oltayı çekiyor olabilir miyim” soruları yağmur gibi yağıyordu. “Önce sakin olun ve oltalarınızı yavaş bir şekilde sarmaya devam edin” dedim. Kafanızı da bu sorularla doldurmayın. Her şekilde o oltaları çekmek zorundayız. Sadece bu düşünceye odaklanın. Her şekilde oltamızda veya oltalarımızda büyük balık var” dedim.

Bu şekilde mücadele devam ederken ilk balığı kaçıran arkadaş “yine balığı kaçırdım” dedi. Oltayı hızla çekmesini istedim. Oltayı çekip tekneye aldık. Bu arada arkadaşın eşi büyük balıkla mücadele etmekten yorulmaya başladığını gördüm. Oltayı eşine vermesini istedim. O oltayı eşine uzatırken eşi oltayı almak istemedi. Oltayı Menderes abiye ver. Ben balıkları kaçırıyorum. Bari o balığı garantili çekelim” dedi. Oltayı alıp nasıl mücadele etmeleri gerektiğini göstererek çekmeye devam ettim. Balığı tekneye aldığımız da o günkü balık sağanağı sona ermişti. Hepimiz balık avı keyfine doymuştuk. Mutlu bir şekilde dönüşe geçtik. O gün balıkların peşimizi bırakmaya hiç niyeti yoktu. Oltamızı suda görmesinler hemen saldırıya geçiyorlardı.

Hayalinde Yaşattığı Büyük Balığı Nihayet Avladı

DEVASA BUYUK AKYA AVIYLA KENDIMIZDEN GECTIK

Büyük Balık Avı Videosu: https://youtu.be/MsUlImZ6Vdc

Hayalinde Yaşattığı Büyük Balığı Nihayet Avladı

Menderes Yahşi hakkında

Menderes Yahşi: (Rehber ve dalış eğitmeni) 8 Mayıs 1962 senesinde İstanbul doğdu. İ.Ü. İktisat Fakültesini 1986 yılında bitirdi. 1989 - 1995 senelerinde bankacılık. 1995 - 2003 senesinde kurucularından olduğu Escortland Taksim'de bilgisayacılık yaptı. 2003 senesineden beri Antalya-Adrasan'da Deepfishing ve Adrasanbalik olarak, balık avı turları düzenliyor. Evli, bir çocuk babası.
Bu yazı BALIK AVI, BALIK AVI EGITIMI, BALIK AVI VIDEOLARI, FOTOGRAFLAR kategorisine gönderilmiş ve , , , , , , , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

YORUMLAR (Lütfen, yorumunuz ile bize katkıda bulunun)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.