Kategori arşivi: DENIZCILIK TERIMLERI MEVZUAT

Denizcilik Terimleri Mevzuat

Gemi nedir?

Su üzerinde yüzebilen kürek, yelken ve makine gücü ile hareket edebilen özel ihtiyaç, ticaret ve savaş maksatları için çeşitli şekillerde ve muhtelif büyüklüklerde ağaç, saç ve sentetik maddelerden yapılmış teknelere gemi denir.

Gemi adamı kime denir?

Bir hizmet akdine dayanarak gemide çalışan kaptan, zabit ve tayfalara gemi adamı denir.

Groston nedir?

Geminin tüm kapalı alanlarının hacminin toplamına groston denir.

Detweytton nedir?

Geminin taşıyabileceği en fazla ağırlık miktarına detweytton denir.

Omurga nedir?

Geminin temeli olmak üzere en alt kısımda baştan kıça kadar uzatılan yekpare ağaç veya demire omurga denir. Teknenin diğer elemanları omurga üzerine inşa edilir.

Bodoslama nedir?

Teknenin başını ve kıçını oluşturmak için uzanan, düşey veya eğik, omurganın devamı olan uzantılara bodoslama denir.

Baş bodoslama nedir?

Omurgadan baş tarafa kaldırılan ağaç veya demire baş bodoslama denir.

Kıç bodoslama nedir?

Omurgadan kıç tarafa kaldırılan ağaç veya demire kıç bodoslama denir. Pervane ve dümen kıç bodoslama üzerindedir.

Posta (eğri) nedir?

Teknenin kaburgasını oluşturan, tekneye şeklini veren ağaç veya demir parçalara posta veya eğri denir. Bu ağaç ve demir parçalar aşağıda omurgaya, yukarıda güverteye bağlanır.

Kemere nedir?

Postaları teknenin enine doğru birbirine bağlayan kirişlere kemere denir. Güverte kemereler üzerine konur.

Güverte nedir?

Kemerelerin üzerine baştan kıça kadar yatay olarak döşenen su geçirmez perdelere güverte denir.

Küpeşte nedir?

Posta veya eğriler üzerine baştan kıça kadar uzatılan geniş ağaç veya saçlara küpeşte denir.

Kaplama nedir?

Teknenin su geçirmezliğini sağlayan postalar üzerine konulan ağaç veya saç levhalara kaplama denir.              

Köprüüstü nedir?

Gemilerin güverte üstüne yapılan yüksek kumanda mevkilerine köprüüstü denir. Köprüüstünün diğer adı da kaptan köşküdür.

Lumbarağzı nedir?

Gemiye giriş-çıkışlarda, bordada veya yaşam yerlerinde kullanılan kapılara lumbarağzı denir.

Frengi deliği nedir?

Güverteye gelen suların denize akması için bordaya açılan deliklere frengi deliği denir.                                                                        

Kaporta nedir?

Gemilerde bölmeler ve güverteler arasında geçişi sağlayan, kapatıldığında su geçirmeyen kapılara kaporta denir.

Lumbuz nedir?

Gemilerin içine hava ve ışık girmesi için bordalara açılan yuvarlak deliklere lumbuz denir.

Baba nedir?

Halatları bağlamak için güverte üzerine konulmuş silindir şeklindeki dökme demir sütunlara baba denir. Baba tek veya çift sütunlu olabilir.

Koç boynuzu nedir?

Ağaç veya metalden yapılır. Genel olarak iki kollu bir parçadan oluşur. Halat ve savlo voltası için kullanılan bir donanımdır. Kullanılacağı amaca göre çeşitli şekilde olabilir.

Loça nedir?

Demir zincirinin geçtiği sancak-iskele başomuzluklarda bulunan boru şeklindeki çelik dökümlere loça denir. Halatlar için yapılmış olanlara halat loçası denir.

Manika nedir?

Geminin kapalı hacimlerinin havalandırılmasını sağlayan,rüzgarı içeri alacak şekilde yönü değiştirilebilen borulardır. İçeriye su girmemesi için çeşitli biçimlerde yapılırlar.

Denizcilik Terimleri Mevzuat

GEMIADAMI VE STCW YENILEME SURECLERI

Bu galeri 29 fotoğraf içeriyor.

Gemiadamı ve Stcw Yenileme Süreçleri : Gemiadamı Cüzdanı ve STCW denilen 5 temel sertifikanın yenilenme süresi 5 yıldır. Bu süre dolmadan birkaç ay öncesinden bir kurs merkezine başvurup işlemleri başlatmak gerekir. Kurs merkezi belli sayıda kursiyerin başvurması üzerine kurs programı … Okumaya devam et

Daha çok galeri | Yorum yapın

GEMIADAMI SINAV SORULARI CEVAPLARI BILGILER ACIKLAMALAR

Bu galeri 12 fotoğraf içeriyor.

Gemiadamı Sınav Soruları Cevapları Bilgiler Açıklamalar : Seyir, Gemicilik, Deniz Kirliliği ve Farkındalık, Denizde Güvenlik 1- Boyu 50 metreden daha uzun karaya oturmuş tekne çatışmayı önleme tüzüğüne göre gece hangi fenerleri yakar? 2- Bir seyir işareti, denizaltı kablosu veya boru … Okumaya devam et

Daha çok galeri | 1 Yorum

GEMIADAMI SINAV SORULARI VE CEVAPLARI BIR ARADA

Bu galeri 3 fotoğraf içeriyor.

Gemiadamı Sınav Soruları ve Cevapları Bir Arada : Gemi nedir : Su üzerinde yüzebilen kürek, yelken ve makine gücü ile hareket edebilen özel ihtiyaç, ticaret ve savaş maksatları için çeşitli şekillerde ve muhtelif büyüklüklerde ağaç, saç ve sentetik maddelerden yapılmış … Okumaya devam et

Daha çok galeri | 12 Yorum

DENIZCILIK TERIMLERI SOZLUGU STCW SORU VE CEVAPLARI

Bu galeri 115 fotoğraf içeriyor.

Denizcilik Terimleri Sözlüğü Stcw Soru ve Cevapları : Gemi nedir: Su üzerinde yüzebilen kürek, yelken ve makine gücü ile hareket edebilen özel ihtiyaç, ticaret ve savaş maksatları için çeşitli şekillerde ve muhtelif büyüklüklerde ağaç, saç ve sentetik maddelerden yapılmış teknelere … Okumaya devam et

Daha çok galeri | 4 Yorum

OZEL TEKNELERIN DONANIMI VE KULLANACAKLARIN YETERLILIGI

Bu galeri 13 fotoğraf içeriyor.

Özel Teknelerin Donanımı ve Kullanacakların Yeterliliği : Resmi Gazete Tarihi: 02.03.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26804ÖZEL TEKNELERİN DONATIMI VE KULLANACAK KİŞİLERİN YETERLİKLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (Değişik:RG-13/9/2009-27348) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; … Okumaya devam et

Daha çok galeri | Yorum yapın

AMATOR BALIKCILIK TURIZM IZNI BELGESININ ALINMASI KULLANIMI

Bu galeri 11 fotoğraf içeriyor.

Amatör Balıkçılık Turizm izni Belgesinin Alınması Kullanımı : DİKKAT Turizm İzin Belgesi 1 Eylül 2020 tarihinden itibaren “Ticari Amaçlı Amatör Balıkçılık Turizm İzin Belgesi” olarak değiştirilmiş ve ticari kapsama alınmıştır. Değişiklik Link’i: TICARI AMACLI AMATOR BALIKCILIK TURIZM IZIN BELGESI Lütfen … Okumaya devam et

Daha çok galeri | 8 Yorum

DENIZCILIK TERIMLERI SOZLUGU

Bu galeri 50 fotoğraf içeriyor.

Denizcilik Terimleri Sözlüğü : Aborda: Bir teknenin diğer tekneye bordasını vererek yanaşması. Bu şekilde yanaşmaya aborda olmak denir. Abosa: Dur ya da geçici olarak tut anlamında kullanılan kumanda. Abramak: Fırtınalı havalarda gemiyi istenilen şekilde idare edebilmek. Aganta: Yise veya laçka … Okumaya devam et

Daha çok galeri | 10 Yorum

DENIZ VE BALIK TERIMLER SOZLUGU

Bu galeri 46 fotoğraf içeriyor.

Deniz ve Balık Terimler Sözlüğü : Deniz ve Balık Terimler Sözlüğü – A abissal bölge: Bentik bölgenin 3000 metre ile 7000 metre derinlikleri arasındaki bölgedir. abissobentik bölge: Genellikle 3700 metre derinlikte başlayan ve 6000 – 7000 metre derinliğe kadar devam … Okumaya devam et

Daha çok galeri | Yorum yapın